Ämnesord som börjar med O


Obduktion
Obesitas: sök på Fetma
Objektbindning: sök på Objektrelation
Objektrelation
Obligatorisk rapportering
Obligatorisk testning
Obligatoriska program
Obliterativ bronkiolit
Observation
Observatörsvariation
Obsessiv-kompulsiv störning: sök på Tvångssyndrom
Obstetrik
Obstetrisk och gynekologisk avdelning: sök på Kvinnokliniker
Obstetrisk omvårdnad
Obstetrisk vård: sök på Obstetrisk omvårdnad
Obstetriska kirurgiska tekniker
Obstruktionsikterus
Oceaner och hav
Ocklusivförband: sök på Täckförband
Ockult blod
Ockult blödning: sök på Ockult blod
Oddskvot
Odlingsmetoder
Offentlig sektor
Offentlig sjukvård
Offentlig-privat partnerskap
Offentliga sektorn: sök på Offentlig sektor
Offert
Ofloxacin
Oftalmologi
Oftalmologi se även Ögonsjukdomar
Oftalmoplegi: sök på Ögonförlamning
Oftalmoskopi
Oförmåga att växa: sök på Tillväxthämning
Okbensfrakturer
Oktreotid
Okulomotoriska muskler: sök på Ögonmuskler
Olea
Olfaktoriska banor: sök på Luktnervbanor
Olfaktoriska receptorneuron: sök på Luktreceptorneuron
Oligodendroglia
Oligohydramnios
Oligoklonala band
Oligonukleotider, antisens-: sök på Antisens-oligonukleotider
Oligopeptider
Olikhet i tillgång till hälsovård
Oljor
Olycksfall
Olycksfall i arbetsmiljön: sök på Arbetsolyckor
Olycksfall i hemmet: sök på Hemolycksfall
Olycksfall, förebyggande av: sök på Olycksfallsprevention
Olycksfall, strålnings-: sök på Strålningsolyckor
Olycksfall, trafik-: sök på Vägtrafikolyckor
Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsprevention
Omdöme
Omedvetenhet (Psykologi)
Omega-3-fettsyror
Omega-6-fettsyror
Omeprazol
Område med otillräckliga hälso-och sjukvårdsresurser
Omskärelse: sök på Manlig omskärelse
Omvårdnad
Omvårdnad i operationssalar
Omvårdnadsforskning
Omvårdnadshistoria
Omvårdnadsjournaler
Omvårdnadslagstiftning
Omvårdnadsspecialiteter
Omvänt transkriptas
Omättade fetter i kosten
Onchocerciasis
Onchocerciasis, okulär
Ondansetron
Onkgener: sök på Onkogener
Onkgenproteiner, virala: sök på Onkogenproteiner, virala
Onkogener
Onkogenproteiner, virala
Onkologisk service, sjukhusbaserad: sök på Cancervård på sjukhus
Onkologisk vård: sök på Cancervård
Onormal muskelspänning
Ontario
Onödiga ingrepp
Oocytdonation: sök på Äggdonation
Oocyter
Operationer
Operationshandskar
Operationssalar
Opiater se Narkotika
Opiatsubstitutionsbehandling
Opinion se Allmän opinion
Opioidpeptider
Opioidreceptorer
Opioidrelaterade störningar: sök på Narkotikamissbruk
Opium
Opportunistiska infektioner
Optik
Optisk neurit: sök på Synnervsinflammation
Optometri
Oral galvanism se Galvanism, oral
Oralkirurgi
Oralkirurgiska tekniker
Oralmedicin
Orbitaltumörer: sök på Ögonhåletumörer
Orbitas sjukdomar: sök på Ögonhålesjukdomar
Ordbehandling
Ordböcker, medicinska
Ordböcker, principer
Oregon
Organbevarande: sök på Organförvaring
Organeller
Organförmedling: sök på Vävnads- och organanskaffning
Organförvaring
Organgivare
Organisation och administration
Organisationer
Organisationer för hälso- och sjukvårdsplanering
Organisationer för kollegial granskning
Organisationsfall
Organisationsförändringar
Organisationskultur
Organisationsmålsättningar
Organisationspolitik
Organisatoriska modeller
Organiserad finansiering
Organisk kemi: sök på Kemi, organisk
Organkultur: sök på Organkulturmetoder
Organkulturmetoder
Organofosforföreningar
Organstorlek
Organtransplantation
Orientalisk medicin, traditionell
Orientering
Orkektomi: sök på Orkiektomi
Orkiektomi
Orkit: sök på Testikelinflammation
Ormar
Ormbett
Ormgifter
Ormserum
Ornitos
Orofarynx
Oroya-feber se Bartonellainfektioner
Orsakssammanhang
Ortomyxovirus typ A, humant
Ortomyxovirus typ B
Ortopedi
Ortopedisk utrustning
Ortopediska fixationsanordningar
Ortopediska fixeringsanordningar: sök på Ortopediska fixationsanordningar
Ortopediska hjälpmedel: sök på Ortopedisk utrustning
Ortopediska tekniker
Ortoser
Oryza sativa
Oseltamivir
Osmolaritet
Osseointegration: sök på Osseointegrering
Osseointegrering
Ost
Ostadighetskänsla: sök på Svindel
Osteitis deformans
Osteoartropati, sekundär hypertrofisk
Osteoartros: sök på Artros
Osteoartros, höftleds-: sök på Höftartros
Osteoblaster
Osteogenesis imperfecta
Osteokalcin
Osteoklaster
Osteokondrodysplasier
Osteolys: sök på Upplösning av benvävnad
Osteom, osteoid
Osteomyelit
Osteopati
Osteoporos: sök på Benskörhet
Osteoporos, postmenopausal: sök på Benskörhet efter menopaus
Osteoporosfrakturer
Osteosarkom
Osteotomi
Osäker sex
Osäkerhet
Otillräknelighet
Otitis externa: sök på Öroninflammation, yttre
Otitis media: sök på Mellanöreinflammation
Otitis media med utgjutning: sök på Öronkatarr
Otitis media, varbildande
Otoakustiska emissioner, spontana
Otolaryngologi: sök på Otorinolaryngologi
Otorinolaryngologi
Otorinolaryngologiska sjukdomar: sök på Öron-näsa-halssjukdomar
Otoskleros
Ovalbumin
Ovarialcystor: sök på Äggstockscystor
Ovarialt överstimuleringssyndrom: sök på Ovariellt hyperstimulationssyndrom
Ovarialtumörer: sök på Äggstockstumörer
Ovarie: sök på Äggstock
Ovariektomi
Ovariellt hyperstimulationssyndrom
Ovulation: sök på Ägglossning
Ovulationsinduktion: sök på Ägglossningsstimulering
Oväntade fynd
Oxazepam
Oxazoler
Oxazolidinoner
Oxepiner
Oxidation-reduktion
Oxidativ stress
Oxidoreduktaser
Oximetazolin
Oximetri: sök på Syrgasmätning
Oxygenatorer, membran-: sök på Membranoxygenatorer
Oxygeninhalationsterapi: sök på Syrgasbehandling
Oxygenkonsumtion: sök på Syrgasförbrukning
Oxytocin
Oxytociska medel
Oändamålsenlig ADH-sekretion: sök på SIADH