Ämnesord som börjar med N


N-metyl-3,4-metylendioxiamfetamin: sök på N-metyl-3,4-metylendioxyamfetamin
N-metyl-3,4-metylendioxyamfetamin
Na-K-ATPas
Nacke
Nacklob
Nackmuskler
Nackskador
Nackskinnstjocklek: sök på Kroppsfettsmätning
Nacksmärta
Nackspärr
NADPH-oxidas
Naftalener
Nagelsjukdomar
Nagelsvamp
Naglar
Nalidixinsyra
Naloxon
Naltrexon
Namn
Nanomedicin
Nanoteknologi
Nappar
Naproxen
Narcissism
Narkolepsi
Narkosmedel
Narkossköterskor
Narkotika
Narkotikablockerare
Narkotikamissbruk
Nasala avsvällande medel: sök på Näsdroppar
Nasalpolyper: sök på Näspolyper
Nasalslemhinna: sök på Nässlemhinna
National Health Service se Offentlig sjukvård
Nationalekonomi: sök på Ekonomi
Nationalsocialism
Nationell sjukvårdsförsäkring (USA)
Nationella hälso- och sjukvårdsprogram
Nationella hälsovårdsprogram: sök på Nationella hälso- och sjukvårdsprogram
Natrium
Natriumbikarbonat
Natriumhypoklorit
Natriumkanaler
Natriumklorid: sök på Koksalt
Natriumoxibat se Gammahydroxibutyrat
Natriumselenit
Natriures
Natriuretisk förmaksfaktor
Natriuretisk peptid, hjärna
Natriuretiska medel
Natriuretiska peptider
Natriuretiskt hormon
Natur
Naturkatastrofer
Naturlig förlossning
Naturläkemedel se Alternativ- och komplementärmedicin
Naturläkemedel, kinesiska
Naturmedicin
Nausea: sök på Illamående
Navalmedicin
Navelartärer
Navelbråck
Navelsträng
Navelsträngsblod se Fosterblod
Navelvener
Nebulisatorer och vaporatorer: sök på Sprayapparater
Nederländerna
Nedkylning
Nedläggning av hälso- och sjukvårdsinrättningar
Nedsatt syn: sök på Synnedsättning
Nedstämdhet
Nedsänkt ögonlock
Nefelometri och turbidimetri
Nefrektomi
Nefrit: sök på Njurinflammation
Nefrit, interstitiell: sök på Njurinflammation, interstitiell
Nefrologi
Nefrologi se även Njursjukdomar
Nefron
Nefrostomi, perkutan
Nefrotiskt syndrom
Negroid ras
Neisseria meningitidis
Nejonögon
Nekros: sök på Vävnadsdöd
Nemalinmyopati
Nematodmedel
Neonatal screening: sök på Hälsoundersökning av nyfödda
Neonatalvård: sök på Nyföddhetsvård
Neonatologi: sök på Nyföddmedicin
Neovaskularisering, patologisk: sök på Kärlnybildning, patologisk
Nepal
Nervblockad
Nervceller
Nervcellsförgreningar
Nervcellsutskott
Nervdegeneration
Nervfibrer: sök på Nervtrådar
Nervgifter
Nervinflammation
Nervkompressionssyndrom
Nervledning
Nervnybildning
Nervnät
Nervregeneration: sök på Nervnybildning
Nervskyddande medel
Nervsmärta
Nervstamceller
Nervsystemet
Nervsystemets sjukdomar
Nervsystemskador
Nervtillväxtfaktor
Nervtillväxtfaktorer
Nervtillväxtfaktorreceptorer
Nervtransmission
Nervtrådar
Nervus laryngeus recurrens: sök på Återlöpande struphuvudsnerv
Nervvävnad
Nervvävnadsprotein S 100
Nervvävnadsproteiner
Nervöverföring
Neurala nätverk (artificiella): sök på Neurala nätverk (Datorer)
Neurala nätverk (Datorer)
Neuralgi: sök på Nervsmärta
Neuralrörsdefekter
Neuraminidas
Neurasteni
Neuroanatomi
Neurobiologi
Neuroblastom
Neuroborrelios: sök på Lyme-neuroborrelios
Neurocysticerkos
Neurodegenerativa sjukdomar
Neuroendokrina tumörer
Neurofibrillnystan
Neurofibromatos: sök på Neurofibromatoser
Neurofibromatos 1
Neurofibromatos 2
Neurofibromatoser
Neurofilamentproteiner
Neurofysiologi
Neuroglia
Neurokemi
Neurokinin 1-receptorer
Neurokirurgi
Neurokirurgiska tekniker
Neuroleptika se Antipsykosmedel
Neuroleptiskt malignt syndrom
Neurologi
Neurologisk undersökning: sök på Neurologiska undersökningar
Neurologiska manifestationer
Neurologiska modeller
Neurologiska undersökningar
Neurom, akustiskt: sök på Akustikusneurinom
Neuromuskulära blockerare
Neuromuskulära depolariserande medel
Neuromuskulära medel
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromuskulärt blockerande medel: sök på Neuromuskulära blockerare
Neuromyelitis optica
Neuron: sök på Nervceller
Neuronal plasticitet
Neuronalt nätverk: sök på Nervnät
Neuronavigering
Neuropatier, ärftliga motoriska och sensoriska
Neuropeptid Y
Neuropeptid Y-receptorer
Neuropeptider
Neuropeptidreceptorer
Neuropsykologi
Neuropsykologiska test: sök på Neuropsykologiska tester
Neuropsykologiska tester
Neuroradiografi
Neurosekretoriska system
Neurosyfilis
Neurotiska störningar
Neurotransmittorer: sök på Signalsubstanser
Neurotransmittorer och neurotransmittorsubstanser
Neurotransmittorsubstanser
Neurovetenskaper
Neutrofila leukocyter
Neutrofiler: sök på Neutrofila leukocyter
Neutropeni
Nevus: sök på Leverfläck
Nevus, epiteloid och spindelcell
Nevus, pigmenterat: sök på Pigmentnevus
New York City
Nickel
Nifedipin
Nigeria
Nikotin
Nikotinreceptorer
Nikotinstimulerare
Nikotinsyror
Nimesulid
Nipahvirus
Nitrater
Nitriter
Nitroglycerin
Nitrosaminer
Nitrosföreningar
Njurartär
Njurartärhinder
Njurartärobstruktion: sök på Njurartärhinder
Njurarär: sök på Njurartär
Njurbark
Njurbäcken
Njurcellskarcinom
Njurcirkulation
Njurdialys
Njure
Njure, konstgjord
Njurens koncentrationsförmåga
Njurfunktion, nedsatt
Njurfunktionstest: sök på Njurfunktionstester
Njurfunktionstester
Njurinflammation
Njurinflammation, interstitiell
Njurinflammation, ärftlig
Njurinsufficiens: sök på Njursvikt
Njurinsufficiens, akut: sök på Njursvikt, akut
Njurinsufficiens, kronisk: sök på Njursvikt, kronisk
Njurmärg
Njursjukdomar
Njursten: sök på Njurstenar
Njurstenar
Njursvikt
Njursvikt, akut
Njursvikt, kronisk
Njurtransplantation
Njurtumörer
Njutning
NMDA-receptorer
Nobelpris
Nocardia
Nocardiainfektioner
Nociceptorer: sök på Smärtreceptorer
Nomenklatur: sök på Terminologi, principer
Non-Hodgkins lymfom
Noonans syndrom
Noradrenalin
Nordamerika
Norfloxacin
Norge
Norgestrel
Normalvärden
Normetanefrin
Norovirus
Northwest Territories
Notch2-receptor
Nucleus caudatus
Nucleus subthalamicus
Nudism
Nuklearmagnetisk resonans: sök på Magnetisk resonansspektroskopi
Nuklearmedicin: sök på Kärnmedicin
Nukleinsyradiagnostik
Nukleinsyratester
Nukleinsyretester: sök på Nukleinsyratester
Nukleär omprogrammering
Nutrition: sök på Näringsfysiologi
Nutritionsstörningar: sök på Näringsrubbningar
Nya Zeeland
Nyfödda
Nyföddhetsvård
Nyföddmedicin
Nysning
Nystagmus: sök på Nystagmus, patologisk
Nystagmus, fysiologisk
Nystagmus, patologisk
Nystatin
Nålar
Nålbiopsi
Nålbytesprogram: sök på Sprutbytesprogram
Nåldelning: sök på Dela spruta
Nära drunkning
Näringsbedömning
Näringsbehov
Näringsfysiologi
Näringspolitik
Näringsrubbningar
Näringsrubbningar hos barn
Näringsstatus
Näringsterapi
Näringstillskott
Näringsvetenskap
Näringsvärde
Närsynthet
Näs-svalgtumörer
Näsa
Näsa-svalg
Näsan: sök på Näsa
Näsans bihålor: sök på Bihålor
Näsblödning
Näsdroppar
Näsmissbildningar, förvärvade
Näspolyper
Nässelutslag
Nässeptum: sök på Nässkiljevägg
Nässkiljevägg
Nässlemhinna
Nästumörer
Nästäppa
Näthinna
Näthinneavlossning
Näthinneblödning
Näthinneförtvining
Näthinneneuroner
Näthinnepigment
Näthinnepigmentepitel
Näthinnesjukdomar
Näthinnetumörer
Näthinnevensocklusion
Nötkreatur
Nötkreatursjukdomar