Ämnesord som börjar med M


Macaca fascicularis
Macaca mulatta
Macula lutea: sök på Gula fläcken
Mag- se även Gastr-
Mag-tarmintubering
Mag-tarmkanal
Mag-tarmkatarr
Mag-tarmmedel
Mag-tarmpassage
Mag-tarmsjukdomar
Mag-tarmsystemet
Mag-tarmtumörer
Magerhet
Magfistel
Magi
Magkatarr
Magmun, nedre
Magmun, övre
Magnesium
Magnesiumoxid
Magnesiumsulfat
Magnetisk resonansangiografi
Magnetisk resonansavbildning: sök på Magnetisk resonanstomografi
Magnetisk resonansspektroskopi
Magnetisk resonanstomografi
Magnetism
Magsaft
Magsjukdomar: sök på Magsäckssjukdomar
Magsköljning
Magslemhinna
Magsyra
Magsår
Magsår se även Peptiskt sår och/eller Tolvfingertarmssår
Magsårsmedel
Magsäck
Magsäcken: sök på Magsäck
Magsäcks-bypass
Magsäckssjukdomar
Magsäckstumörer
Magsäckstömning
Maka-/makemisshandel: sök på Partnermisshandel
Makaker
Makar
Makar/makor: sök på Makar
Makrofager
Makromolekylära substanser
Makt (Psykologi)
Makuladegeneration
Makulaödem
Makulär degeneration: sök på Makuladegeneration
Malabsorptionssyndrom
Malaria
Malaria, cerebral
Malaria, falciparum-: sök på Falciparummalaria
Malariavacciner
Malation
Malign hypertermi
Malignt karcinoidsyndrom
Malignt neuroleptikasyndrom: sök på Neuroleptiskt malignt syndrom
Malus
Malört
Mammografi
Mammoplastik: sök på Bröstrekonstruktion
Mandelkärna
Mandibel: sök på Underkäke
Mandibelframdragande tandställning
Mandibelframhållande tandställning: sök på Mandibelframdragande tandställning
Mangan
Mani, medel mot
Manipulation, kiropraktisk
Manipulation, ortopedisk
Manipulation, ryggrad
Manlig
Manlig omskärelse
Mannitol
Mannos
Manodepressiv sjukdom
Manometri: sök på Tryckmätning
Manualer: sök på Manualer, principer
Manualer, principer
Manuskript, principer
MAR-bindande proteiner
Marburgsjuka
Marburgvirus
Marburgvirus
Marfans syndrom
Margarin
Marina toxiner: sök på Gifter från havsorganismer
Marknadsföring
Marknadsföring av hälso- och sjukvård
Marknadsföring av hälsovård: sök på Marknadsföring av hälso- och sjukvård
Maskmedel
Massage
Masskromatografi-Masspektrometri
Massmedier
Masspektrometri
Massundersökning
Massvaccination
Mastceller
Mastektomi
Mastektomi, radikal
Mastektomi, segmentell: sök på Bröstbevarande kirurgi
Mastektomi, subkutan
Mastocytos
Mastocytos, systemisk
Mastoidit
Mat och dryck
Matched pair-analys
Matematik
Matematisk analys, datorstödd
Materialprovning
Materialtestning: sök på Materialprovning
Matförgiftning
Matlagning
Matnings- och ätstörningar hos barn
Matrixmetalloproteinas 9
Matservice
Matsmältning
Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker
Matsmältningssystemet
Matsmältningssystemets sjukdomar
Matsmältningssystemets tumörer
Matstrupe
Matstrupsförträngning
Matstrupsinflammation
Matstrupssjukdomar
Matstrupstumörer
Matvanor
Mauritius
Maxillarsinuit: sök på Käkhålesinuit
Maxillarsinus: sök på Käkhåla
Maxillofacial utveckling: sök på Ansiktsutveckling
Maximal voluntär ventilation
Mebendazol
Medborgerliga rättigheter
Medel för bevarande av bentäthet
Medelhavsdiet: sök på Medelhavskost
Medelhavskost
Medeltidshistoria
Medeltidslitteratur
Medelålders personer
Medfödda missbildningar
Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och missbildningar
Mediainfarkt
Mediannerv
Medianusnerv: sök på Mediannerv
Mediastinala tumörer
Mediastinit
Mediastinum
Medicago sativa
Medicaid
Medicare
Medicin
Medicin i konsten
Medicin i litteraturen
Medicin, herbal-: sök på Örtmedicin
Medicin, traditionell: sök på Folkmedicin
Medicin, traditionell kinesisk: sök på Kinesisk medicin, traditionell
Medicinalväxter
Medicineringsfel
Medicineringsfel se även Felbehandling
Medicinhistoria
Medicinhistoria, 1400-talet
Medicinhistoria, 1500-talet
Medicinhistoria, 1600-talet
Medicinhistoria, 1700-talet
Medicinhistoria, 1800-talet
Medicinhistoria, 1900-talet
Medicinhistoria, 2000-talet
Medicinhistoria, forntid
Medicinhistoria, medeltid
Medicinhistoria, modern tid
Medicinsk bibliografi
Medicinsk etik
Medicinsk illustration
Medicinsk informatik
Medicinsk informatik, analys
Medicinsk informatik, tillämpningar
Medicinsk information: sök på Medicinsk informatik
Medicinsk information, datorstödd: sök på Medicinsk informatik, analys
Medicinsk journalistik
Medicinsk onkologi
Medicinsk personal
Medicinsk revision
Medicinsk sjukhuspersonal
Medicinsk teknologi
Medicinsk turism
Medicinska bibliotek
Medicinska fel: sök på Behandlingsfel
Medicinska högskolor
Medicinska institut
Medicinskt bistånd, internationellt
Medicinstuderande
Meditation
Medkänsla
MEDLARS
MEDLINE
Medroxiprogesteron
Medroxiprogesteron 17-acetat: sök på Medroxiprogesteronacetat
Medroxiprogesteronacetat
Medvetande
Medvetande
Medvetandegrad, nedsatt
Medvetandestörningar: sök på Medvetandegrad, nedsatt
Medvetenhet
Medvetslöshet
Mefenytoin
Meflokin
Megaloblastanemi
Mejeriprodukter
Mekaniskt cirkulationsstöd
Mekanoreceptorer
Mekoniumaspiration: sök på Mekoniumaspirationssyndrom
Mekoniumaspirationssyndrom
Melanocyter
Melanom
Melanom, experimentellt
Melatonin
Melfalan
Mellanfot
Mellangård
Mellangärde
Mellankotskiva
Mellanöra
Mellanörats ventilation: sök på Ventilation av mellanörat
Mellanöreinflammation
Mellanöstern
Memantin
Membranoxygenatorer
Membranpotentialer
Membranproteiner
Menarche: sök på Menarke
Menarke
Mendelsk randomiseringsanalys
Menieres sjukdom
Meninger: sök på Hjärnhinnor
Meningiom
Meningit: sök på Hjärnhinneinflammation
Meningit, bakteriell: sök på Hjärnhinneinflammation, bakteriell
Meningit, kryptokock-: sök på Hjärnhinneinflammation, kryptokock
Meningit, meningokock-: sök på Hjärnhinneinflammation, meningokock
Meningit, pneumokock-: sök på Hjärnhinneinflammation, pneumokock
Meningit, virus-: sök på Hjärnhinneinflammation, viral
Meningocele: sök på Hjärnhinnebråck
Meningoencefalit
Meningokockinfektioner
Meningokockvacciner
Meningomyelocele: sök på Ryggmärgsbråck
Meningslös behandling
Meningsskiljaktigheter och tvister
Menisk, tibial: sök på Menisker, tibiala
Menisker, tibiala
Menopaus
Menorragi: sök på Mensblödning, riklig
Mensblödning, riklig
Mensskydd
Menstruation
Menstruation, sällan förekommande
Menstruation, utebliven
Menstruationscykel
Menstruationsframkallande medel
Menstruationssmärta
Mental healing: sök på Helbrägdagörelse
Mental kompetens
Mental retardering: sök på Intellektuell funktionsnedsättning
Mental trötthet: sök på Psykisk utmattning
Mentala processer: sök på Psykiska processer
Mentalskötare
Mentalt sjuka personer: sök på Psykiskt sjuka personer
Mentol
Mentorer
Meperidin
Merkelcellskarcinom
Mesalamin
Mesenterial vaskulär ocklusion
MeSH
Meskalin
Mesoteliom
Mesoteliom, cystiskt
Meta-analys: sök på Metaanalys, principer
Metaanalys, principer
Metabol avgiftning, läkemedel
Metabol clearance-hastighet
Metabola syndromet X
Metabola syndromet X: sök på Metabola syndromet X
Metabolisk clearance-hastighet: sök på Metabol clearance-hastighet
Metaboliska fenomen
Metabolism: sök på Ämnesomsättning
Metabolismrubbningar, ärftliga: sök på Ämnesomsättningsrubbningar, medfödda
Metadon
Metafor
Metafysik
Metagenom
Metagenomik
Metakarpalben
Metakarpofalangealled
Metakolinföreningar
Metaller
Metalloendopeptidaser
Metamfetamin
Metanefrin
Metanklorfluorkarbonater
Metanol: sök på Träsprit
Metapneumovirus
Metastaser
Metastaser av okänt ursprung
Meteorism se Gasbildning
Meteorologiska faktorer
Metformin
Meticillinresistens
Meticillinresistent Staphylococcus aureus
Metionin
Metoder
Metokarbamol
Metoprolol
Metotrexat
Metriska systemet
Metronidazol
Metylenblått
Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)
Metylergonovin
Metylfenidat
Metylfenidat : sök på Metylfenidat
Metylmalonsyra
Metylprednisolon
Metyltransferaser
Mexiko
MHC klass II-gener
Mianserin
Michigan
Microtinae: sök på Arvicolinae
Midazolam
Midje-höftkvot
Midjefett
Midjemått
Mifepriston
Migrän: sök på Migränsjukdomar
Migränsjukdomar
Mikonazol
Mikrobiologi
Mikrobiologisk resistensbestämning
Mikrobiologiska metoder
Mikrobiologiska tekniker: sök på Mikrobiologiska metoder
Mikrocirkulation
Mikroglia
Mikrokirurgi
Mikroklimat
Mikroorganismer, antal
MikroRNA
Mikroskopi
Mikroskopi, elektron-: sök på Elektronmikroskopi
Mikroskopi, svepelektron-: sök på Svepelektronmikroskopi
Mikrovaskulär angina
Mikrovågor
Militärmedicin: sök på Försvarsmedicin
Militärpersonal: sök på Försvarspersonal
Militärsjukhus
Militärsjukvård: sök på Försvarsomvårdnad
Miljö
Miljö och folkhälsa
Miljöexponering
Miljöförorenande medel
Miljöförorening
Miljömedicin
Miljöns utformning: sök på Miljöplanering
Miljöplanering
Miljöpolitik
Miljörisker, exponering för: sök på Miljöexponering
Miljösjuka: sök på Miljösjukdomar
Miljösjukdomar
Miljöterapi
Miljöterapi: sök på Social miljöterapi
Miljövård
Miljöövervakning
Mineral
Mineraler: sök på Mineral
Mineralkortikoidreceptorer
mineralokortikoidreceptor: sök på Mineralkortikoidreceptorer
Mineralvatten
Minidatorer
Minne
Minnesförlust
Minnesota
Minnesstörningar
Minoritetsgrupper
Minoxidil
Miotika: sök på Pupillsammandragande medel
Misoprostol
Missbildningar: sök på Medfödda missbildningar
Missbildningar, läkemedelsframkallade
Missbildningar, läkemedelsinducerade: sök på Missbildningar, läkemedelsframkallade
Missbildningar, multipla
Missbildningar, strålningsframkallade
Missbrukande yrkesmän: sök på Professionell inkompetens
Missbruksbeteende
Missbruksrelaterade sjukdomar
Missensmutation
Missfall
Missfall, hotande
Missfall, utebliven
Missfall, återkommande
Misshandlade kvinnor
Misshandlade som barn
Mission och missionärer
Missionssjukvård se Medicinskt bistånd, internationellt
Mistel
Mitokondrie-DNA
Mitokondriella myopatier
Mitokondriella sjukdomar
Mitokondrier
Mitokondrier, muskel-: sök på Muskelmitokondrier
Mitomycin
Mitomycin C: sök på Mitomycin
Mitoxantron
Mitralklaff
Mitralklaffinsufficiens
Mitralklaffprolaps
Mitralklafförträngning
Mitthjärna
Mjukdelsinfektioner
Mjukdelsskador
Mjukdelstumörer
Mjukgom
Mjukvara
Mjältbrand
Mjältbrandsvacciner
Mjältbrandvacciner : sök på Mjältbrandsvacciner
Mjältbristning
Mjälte
Mjälten: sök på Mjälte
Mjältförstoring
Mjältinfarkt
Mjältruptur: sök på Mjältbristning
Mjältsjukdomar
Mjöl
Mjölk
Mjölk, human se Bröstmjölk
Mjölkbanker
Mjölkbildning
Mjölkproteiner
Mjölksyra
Mjölksyraacidos
Mjölköverkänslighet
Mobbning
Mobila enheter inom hälso- och sjukvård
Mobiltelefon
Mocambique
Modeller, biologiska
Modeller, ekonomiska: sök på Ekonomiska modeller
Modeller, genetiska: sök på Genetiska modeller
Modeller, kardiovaskulära: sök på Hjärt-kärlmodeller
Modeller, organisatoriska: sök på Organisatoriska modeller
Modeller, psykologiska
Modeller, statistiska: sök på Statistiska modeller
Modeller, undervisnings-: sök på Undervisningsmodeller
Moder-barn-relationer: sök på Moder-barnrelationer
Moder-barnrelationer
Moder-foster-utbyte: sök på Moder-fosterutbyte
Moder-fosterutbyte
Moderkaka
Modern historia 1601-
Moderns exponering
Moderns välbefinnande
Moderns ålder
Moklobemid
Molekylstruktur
Molekylär epidemiologi
Molekylär härmning
Molekylära diagnostiska tekniker
Molekylärbiologi
Monascus
Mongoliet
Moniliasis se Kandidos
Monoaminoxidas
Monoaminoxidashämmare
Monofenolmonooxygenas
Monoklonala antikroppar
Monomera klatrinproteiner
Monosackaridtransportproteiner
Moral
Moralisk plikt
Morbiditet: sök på Sjuklighet
Morbillivirus
Mord
Morfin
Morfinberoende
Morfinderivat
Mortalitet: sök på Dödlighet
Mosaicism
Motgifter
Motion
Motionsgrenar
Motionsterapi
Motivation: sök på Drivkraft
Motorcyklar
Motordrivna fordon: sök på Motorfordon
Motorfordon
Motorisk aktivitet
Motoriska färdigheter
Motoriska störningar
Motorneuron
Motorneuronsjukdom
Mott
Mottagningsbesök
Mottryck
Mucin-1
Mukociliär rening
Mukociliär transport: sök på Mukociliär rening
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Mukopolysackaridos II
Mukopolysackaridos III
Mukopolysackaridoser
Multicenterstudie
Multicenterstudier: sök på Multicenterstudier, principer
Multicenterstudier, principer
Multiinfarktdemens
Multimedia: sök på Multimedier
Multimedier
Multipel endokrin neoplasi: sök på Multipla hormonella tumörer
Multipel organsvikt: sök på Flerorgansvikt
Multipel skleros
Multipelpersonlighetsstörning: sök på Personlighetsklyvning
Multipelt myelom
Multipelt trauma: sök på Multitrauma
Multipla hormonella tumörer
Multipla hormonella tumörer typ 2a
Multiresistensassocierade proteiner
Multitrauma
Multivariantanalys
Mumier
Mun
Mun, tandlös
Munchhausens syndrom by proxy
Munhygien
Munhålesjukdomar
Munhåletumörer
Munhälsa
Munmissbildningar
Munnen: sök på Mun
Munsjukdomar
Munskydd
Munslemhinna
Munsår
Muntorrhet
Munvatten
Muramidas
Museer
Musik
Musikterapi
Muskarinblockerare
Muskel- och skelettsjukdomar
Muskel-skelettsjukdomar: sök på Muskel- och skelettsjukdomar
Muskel-skelettsystemet: sök på Muskuloskeletala systemet
Muskelatrofi
Muskelatrofi, spinal
Muskelavslappningsmedel, centrala
Muskeldystrofi: sök på Muskeldystrofier
Muskeldystrofi, djur
Muskeldystrofi, Duchenne
Muskeldystrofier
Muskelfibrer
Muskelhypotoni
Muskelinflammation
Muskelkontraktion: sök på Muskelsammandragning
Muskelkramp
Muskelmitokondrier
Muskelrelaxerande medel, centrala: sök på Muskelavslappningsmedel, centrala
Muskelrigiditet: sök på Muskelstelhet
Muskelsammandragning
Muskelsjukdomar
Muskelspasticitet
Muskelspolar
Muskelspänningssjukdomar
Muskelstelhet
Muskelstretching
Muskelstyrka
Muskeltonus
Muskeltrötthet
Muskler
Muskulatur, glatt: sök på Glatt muskulatur
Muskulatur, glatt kärl-: sök på Glatt muskulatur i kärl
Muskulatur, skelett-: sök på Skelettmuskulatur
Muskuloskeletala manipulationer
Muskuloskeletala systemet
Musslor
Mutagenes, riktad
Mutation
Myasthenia gravis
myc-gener
Mycobacterium avium
Mycobacterium avium-intracellulare-infektion
Mycobacterium leprae
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycoplasma genitalium
Mycosis fungoides
Myelinolys, central pontin
Myelinskida
Myelit, transversell
Myelit, tvärsnitts-: sök på Myelit, transversell
Myelodysplastiska syndrom
Myelodysplastiska-myeloproliferativa syndrom
Myelografi
Myeloida stamceller
Myelom, plasmacells- se Multipelt myelom
Myelomproteiner
Myeloperoxidas
Myeloproliferativa sjukdomar
Mygg: sök på Culicidae
Myggbekämpning
Myggkontroll: sök på Myggbekämpning
Myiasis
Mykobakterieinfektioner
Mykobakterieinfektioner, atypiska
Mykobakterier, atypiska
Mykofenolsyra
Mykoplasma
Mykoplasmainfektioner
Mykoser: sök på Svampinfektioner
Mykotoxiner
Münchhausen-syndrom: sök på Münchhausens syndrom
Münchhausens syndrom
Myoblaster
Myofasciell smärta: sök på Myofasciella smärtsyndrom
Myofasciella smärtsyndrom
Myokarddepression, reversibel: sök på Myokardhibernation
Myokardhibernation
Myokardiell reperfusionsskada
Myokardiet: sök på Hjärtmuskel
Myokardischemi
Myokardit: sök på Hjärtmuskelinflammation
Myokardkontraktion: sök på Hjärtmuskelsammandragning
Myokardreperfusion
Myokardreperfusionsskada: sök på Myokardiell reperfusionsskada
Myokardrevaskularisering
Myokardsjukdomar: sök på Kardiomyopatier
Myom
Myometrium: sök på Livmodermuskulatur
Myopi: sök på Närsynthet
Myosin: sök på Myosiner
Myosiner
Myosit: sök på Muskelinflammation
Myositis ossificans
Myotoni
Myotonia atrophica: sök på Myotonisk dystrofi
Myotonia congenita
Myotonisk dystrofi
Myror
Mytologi
Myxödem
Mål
Målarfärg
Målningar
Mångkulturell omvårdnad
Män
Människa
Människa-maskin-system: sök på Människa-maskinsystem
Människa-maskinsystem
Människans utveckling
Människoapor
Människobett
Människokromosomer
Människokromosomer 21-22 och Y
Människokromosomer X
Människokromosomer, par 1
Människokromosomer, par 11
Människokromosomer, par 12
Människokromosomer, par 15
Människokromosomer, par 16
Människokromosomer, par 17
Människokromosomer, par 18
Människokromosomer, par 22
Människokromosomer, par 3
Människokromosomer, par 7
Människokromosomer, par 8
Människokromosomer, par 9
Människokropp
Människokroppen: sök på Människokropp
Mäns hälsa
Mänskliga rättigheter
Mässling
Mässlingsvaccin
Mätning av nackuppklarning
Mättnad
Möbius syndrom
Mödomshinna
Mödra- och barnhälsovård
Mödradödlighet
Mödrahälsovård: sök på Mödravård
Mödrar
Mödravård
Mödravårdscentraler
Mönsterigenkännande: sök på Mönsterigenkännande, automatiserat
Mönsterigenkännande, automatiserat
Mönsterigenkännande, visuellt
Mördarceller
Mördarceller, lymfokinaktiverade
Mördarceller, naturliga
Mörker
Möss
Möss, feta
Möss, genetiskt förändrade
Möss, inavlade mdx
Möss, knockout
Möss, knockout-: sök på Möss, knockout
Möss, transgena: sök på Möss, genetiskt förändrade