Ämnesord som börjar med L


L-laktatdehydrogenas
Labetalol
Labial frenum: sök på Läppband
Laboratorieanalyser
Laboratorieautomatisering
Laboratoriediagnostik
Laboratoriedjur se Försöksdjur
Laboratorieinfektion
Laboratoriepersonal
Laboratorier
Laboratorier, sjukhus-: sök på Sjukhuslaboratorier
Laboratorietekniker och -metoder: sök på Laboratoriediagnostik
Labyrint: sök på Inneröra
Labyrintit: sök på Inneröreinflammation
Labyrintsjukdomar
Lactobacillus
Lagstiftning: sök på Lagstiftning, principer
Lagstiftning, livsmedels-: sök på Livsmedelslagstiftning
Lagstiftning, läkemedels-: sök på Läkemedelslagstiftning
Lagstiftning, medicinsk: sök på Hälso- och sjukvårdslagstiftning
Lagstiftning, principer
Laktatdehydrogenasisoenzymer
Laktater
Laktationsstörningar: sök på Amningssvårigheter
Laktoferrin
Laktoner
Laktosbelastningstest
Laktosintolerans
Laminin
Langerhans cellöar
Langerhans cellöar, transplantation
Langerhans' cellöar: sök på Langerhans cellöar
Langerhans' cellöar, transplantation av: sök på Langerhans cellöar, transplantation
Langerhanscellshistiocytos
Lantbruk
Laparoskopi
Laparotomi: sök på Bukoperation
Lapptest: sök på Lapptester
Lapptester
Larm: sök på Uppgiftslämnande
Larv
Larva: sök på Larv
Laryngism: sök på Struphuvudspasm
Laryngit: sök på Strupkatarr
Laryngoplastik
Laryngoskopi
Larynx: sök på Struphuvud
Larynxmasker
Larynxsjukdomar: sök på Struphuvudsjukdomar
Larynxstenos: sök på Struphuvudförträngning
Larynxtumörer: sök på Struphuvudtumörer
Larynxödem: sök på Struphuvudödem
Laser
Laser-subepitelial keratektomi
Laserangioplastik
Laserdopplerflödesmätning
Laserkirurgi
Laserkoagulation
Laserterapi
Lasikoperation
Lassafeber
Latent tuberkulos
Lateralitet: sök på Sidodominans
Lateralligament, vrist
Lateralligament, wrist: sök på Lateralligament, vrist
Lateralt medullärt syndrom
Latex
Latexallergi
Latinamerika
Lavar
Lavemang
Lawsonia (växter)
Laxermedel
LDL-kolesterol
LDL-receptorbesläktade proteiner
Lebers medfödda amauros
Ledare
Ledarskap
Ledband
Ledbrosk
Leddjur
Leder
Ledgångsreumatism
Ledhinneinflammation
Ledighet för vård av anhöriga
Ledinflammation
Ledinjektioner
Ledinstabilitet
Ledningsanestesi
Ledningshörselnedsättning
Ledplastik
Ledprotes
Ledsagarservice
Ledsjukdomar
Ledtuberkulos
Ledvärk
Legg-Perthes sjukdom
Legionella pneumophila
Legionärssjuka
Legitimation
Leiomyom
Leiomyomatos
Leiomyosarkom
Leishmaniasis, kutan
Leishmaniasis, visceral
Lek och leksaker
Lekterapi
Lemierres syndrom
Lepra: sök på Spetälska
Leptin
Leptinreceptorer
Leptospira
Leptospiros
Leukaferes
Leukemi: sök på Blodcancer
Leukemi-lymfom, akut T-cells-, HTLV-I-associerad: sök på Leukemi-lymfom, T-cell, akut, HTLV-I-associerad
Leukemi-lymfom, T-cell, akut, HTLV-I-associerad
Leukemi, B-cells-: sök på B-cellsleukemi
Leukemi, hårcells-: sök på Hårcellsleukemi
Leukemi, lymfatisk, akut
Leukemi, lymfatisk, kronisk
Leukemi, lymfocyt-: sök på Leukemi, lymfoid
Leukemi, lymfocyt-, akut: sök på Leukemi, lymfatisk, akut
Leukemi, lymfocyt-, kronisk: sök på Leukemi, lymfatisk, kronisk
Leukemi, lymfoid
Leukemi, myeloid
Leukemi, myeloid, kronisk: sök på Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv
Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positiv
Leukemi, myeloisk, akut
Leukemi, promyelocyt-, akut: sök på Leukemi, promyeloisk, akut
Leukemi, promyeloisk, akut
Leukemi, strålningsframkallad
Leukemi, strålningsinducerad: sök på Leukemi, strålningsframkallad
Leukemia, myeloisk, akut
Leukocidiner
Leukocyt L1-antigenkomplex
Leukocytantal
Leukocyter: sök på Vita blodkroppar
Leukodystrofi, globoidcell
Leukoencefalopati, progressiv multifokal
Leukopeni
Leukoplaki, oral
Leukorré: sök på Flytning, vit
Leukotrienblockerare
Leukotriener
Leukotriener C-D se SRS-A
Leukotrienreceptorer
Leukovorin
Levamisol
Levande donatorer
Lever
Lever, konstgjord
Leverabscess
Leverartär
Leverceller
Levercirros: sök på Skrumplever
Levercirros, alkoholorsakad: sök på Alkoholcirros
Levercirros, biliär
Leverencefalopati
Leverfläck
Leverfunktionstest
Levergång, gemensam
Levergången, gemensamma: sök på Levergång, gemensam
Levern: sök på Lever
Leversjukdomar
Leversjukdomar, alkoholbetingade
Leversjukdomar, alkoholorsakade: sök på Leversjukdomar, alkoholbetingade
Leverskada, toxisk
Leversvikt
Leversvikt, akut
Levertransplantation
Levertumörer
Levervenstrombos: sök på Budd-Chiaris syndrom
Levodopa
Levonorgestrel
Lewykropp-sjukdom
Lexikon: sök på Ordböcker, principer
Lexikon, medicinska: sök på Ordböcker, medicinska
LH-FSH-frisättande hormon
Liberia
Libido
Libyen
Licensförskrivningsbaserade prövningar
Lichen planus, oral
Lichenoida eruptioner: sök på Likenoida utslag
Lidokain
Liechtenstein
Ligament
Ligander
Ligering: sök på Underbindning
Liggkatetrar: sök på Kvarkatetrar
Lik
Likenoida utslag
Likvorproteiner
Likvorshuntar
Lillhjärna
Lillhjärnans sjukdomar
Lim
Limbiska systemet
Lingvistik: sök på Språkvetenskap
Linolsyra
Linser, intraokulära
Linser, kontakt- se Kontaktlinser
Linsimplantation, intraokulär
Linsluxation
Linssubluxation: sök på Linsluxation
Lipas
Lipektomi: sök på Fettsugning
Lipider: sök på Fetter
Lipider och lipidsänkande medel
Lipidmetabolismrubbningar, ärftliga: sök på Fettomsättningsrubbningar, medfödda
Lipidoser
Lipidperoxidation: sök på Lipidperoxidering
Lipidperoxidering
Lipidsänkande medel
Lipodystrofi
Lipofuscin
Lipoidos: sök på Lipidoser
Lipom
Lipopolysackarider
Lipoprotein(a)
Lipoproteiner
Lipoproteiner, HDL
Lipoproteiner, LDL
Lipoproteiner, LDL-: sök på Lipoproteiner, LDL
Lipoproteiner, LDL-kolesterol-: sök på LDL-kolesterol
Listeria monocytogenes
Listeria-infektioner: sök på Listerios
Listerios
Litauen
Litium
Litiumföreningar
Litotripsi: sök på Stenkrossning
Litotripsi, laser-: sök på Stenkrossning, laser
Litteratur
Litteratur, medeltid: sök på Medeltidslitteratur
Litteratur, modern
Litteraturöversikt: sök på Litteraturöversikt, principer
Litteraturöversikt, principer
Liv
Livets början
Livförsäkring
Livmoder
Livmoderartär
Livmoderblödning
Livmoderbristning
Livmoderframfall
Livmoderhals
Livmoderhalsdysplasi
Livmoderhalsinflammation
Livmoderhalssekret
Livmoderhalssjukdomar
Livmoderhalstumörer
Livmodermuskulatur
Livmoderperforation
Livmodersammandragning
Livmodersjukdomar
Livmoderslemhinna
Livmoderslemhinneinflammation
Livmodertumörer
Livmoderöppning
Livsavgörande händelser
Livsförändrande händelser: sök på Livsavgörande händelser
Livshotande sjukdom
Livskvalitet
Livslängd
Livsmedel
Livsmedel, berikade
Livsmedel, syntetiska
Livsmedelsanalys
Livsmedelsbestrålning
Livsmedelsfärgämnen
Livsmedelsförorening
Livsmedelsförpackning
Livsmedelshantering
Livsmedelsindustri
Livsmedelsindustri: sök på Livsmedelsproduktion
Livsmedelskonservering
Livsmedelskontroll
Livsmedelslagstiftning
Livsmedelsmikrobiologi
Livsmedelsmärkning
Livsmedelsparasitologi
Livsmedelsproduktion
Livsmedelsteknologi
Livsmedelstillsatser
Livsmedelsöverkänslighet
Livsstil
Livstestamenten
Livsuppehållande vård
Livsvärde
Ljud
Ljudavlyssning
Ljudlokalisering
Ljudöverkänslighet
Ljumskbråck
Ljumske
Ljumskkanal
Ljus
Ljuskänslighet
Ljusterapi
Ljusöverkänslighet
Lobbyverksamhet
Lobelin
Locus coeruleus
Loeys-Dietzs syndrom
Logik
Logistiska modeller
Lokal förvaltning
Lokalbedövning
Lokalbedövningsmedel
London
Longitudinella studier
Loperamid
Loppor: sök på Siphonaptera
Loratadin
Lorazepam
Los Angeles
Losartan
Louisiana
Lovastatin
LSD
Luft
Luft i lungsäcken
Luftemboli
Luftförorenande ämnen
Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö
Luftförorenande ämnen, miljö
Luftförorenande ämnen, radioaktiva
Luftförorening
Luftförorening, inomhus
Luftföroreningar: sök på Luftförorenande ämnen
Luftföroreningar i arbetsmiljön: sök på Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö
Luftföroreningar i miljön: sök på Luftförorenande ämnen, miljö
Luftföroreningar, radioaktiva: sök på Luftförorenande ämnen, radioaktiva
Luftkonditionering
Luftkuddar
Luftmikrobiologi
Luftrör
Luftrörelser
Luftrörskatarr
Luftrörssjukdomar
Luftstrupe
Luftstrupstumörer
Lufttryck
Luftvägsgranulom
Luftvägshinder
Luftvägsinfektioner
Luftvägsmotstånd
Luftvägsobstruktion: sök på Luftvägshinder
Luftvägssjukdomar
Lugnande medel
Lukt
Lukter
Luktnervbanor
Luktreceptorer
Luktreceptorneuron
Luktslemhinna
Luktstörningar
Lumbago se Ländryggssmärta
Lumbalkotor: sök på Ländkotor
Lumbosakral region
Lumbosakralplexus
Lumbosakralregionen: sök på Lumbosakral region
Lung-hjärtsjukdom
Lunga
Lungabscess
Lungalveoler: sök på Lungblåsor
Lungartär
Lungatresi
Lungblåsor
Lungcirkulation
Lungekinokockos
Lungemboli
Lungembolism: sök på Lungemboli
Lungemfysem
Lungfibros
Lungfunktionstest: sök på Andningsfunktionstester
Lunghypertoni
Lunginflammation
Lunginflammation, bakteriell
Lunginflammation, mykoplasma
Lunginflammation, Pneumocystis
Lunginflammation, pneumocystis carinii: sök på Lunginflammation, Pneumocystis
Lunginflammation, pneumokock
Lunginflammation, stafylokock
Lunginflammation, viral
Lungkarcinom, icke-småcelligt
Lungkollaps
Lungmedicin
Lungsarkoidos
Lungsjukdomar
Lungsjukdomar, interstitiella
Lungsjukdomar, mykotiska: sök på Svampsjukdomar i lungor
Lungsjukdomar, obstruktiva
Lungsurfaktanter
Lungsäck
Lungsäcksinflammation
Lungsäckssjukdomar
Lungsäckstumörer
Lungtransplantation
Lungtuberkulos
Lungtumörer
Lungvener
Lungventilation
Lungvolymmätningar
Lungvolymsmätningar: sök på Lungvolymmätningar
Lungödem
Lupus nefrit: sök på Lupusnefrit
Lupusnefrit
Lustgas
Lycka
Lyft
Lyme-neuroborrelios
Lyme-sjukdom
Lymecyklin
Lymfadenit: sök på Lymfkörtelinflammation
Lymfangiom, cystiskt
Lymfatiska sjukdomar
Lymfatiska systemet
Lymfknuteutrymning: sök på Lymfkörtelexcision
Lymfknutor: sök på Lymfkörtlar
Lymfkörtelexcision
Lymfkörtelinflammation
Lymfkörteltuberkulos
Lymfkörtlar
Lymfmetastas
Lymfocytantal
Lymfocyter
Lymfocyter, tumörinfiltrerande
Lymfohistiocytos, hemofagocyterande
Lymfokiner
Lymfom
Lymfom, B-cells-: sök på B-cellslymfom
Lymfom, diffust storcelligt
Lymfom, follikulärt
Lymfom, non-Hodgkins: sök på Non-Hodgkins lymfom
Lymfom, T-cells-: sök på T-cellslymfom
Lymfoproliferativa sjukdomar
Lymfödem
Lymphogranuloma venereum
Lypressin
Lysosomala inlagringssjukdomar: sök på Lysosomala upplagringssjukdomar
Lysosomala upplagringssjukdomar
Lysosomer
Lyssavirus
Lågeffektlaserterapi
Lågfettkost
Lågkolhydratkost
Lågproteinkost
Långt QT-syndrom
Långtids-EKG
Långtidspotentiering
Långtidsverkande insulin
Långtidsverkande preparat
Långtidsvård
Långverkande beredningar: sök på Långtidsverkande preparat
Lår
Lårbensartär
Lårbensfrakturer
Lårbenshals
Lårbenshalsfrakturer
Lårbenshuvud
Lårbenshuvudnekros
Lårbensnerv
Lårbensven
Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel
Läkarassistenter
Läkarbristområden: sök på Område med otillräckliga hälso-och sjukvårdsresurser
Läkare
Läkare med utländsk examen
Läkare-patient-relationer: sök på Läkare-patientrelationer
Läkare-patientrelationer
Läkare-sjuksköterskerelationer
Läkare, kvinnliga: sök på Kvinnliga läkare
Läkarens roll
Läkaresällskapet
Läkarförbundet
Läkarinkompetens
Läkarintyg: sök på Sakkunnigutlåtande
Läkarkonsultation se Remiss och konsultation
Läkarlegitimation
Läkarmissioner: sök på Medicinskt bistånd, internationellt
Läkarmottagningar
Läkarpraktik, organisation
Läkarrollen: sök på Läkarens roll
Läkarsekreterare
Läkarsällskap
Läkarutbildning
Läkarutbildning, preklinisk
Läkaryrkets utövning: sök på Klinisk läkarpraxis
Läkemedel, förstadie: sök på Prodrugs
Läkemedel, generiska: sök på Generiska läkemedel
Läkemedel, icke receptbelagda: sök på Receptfria läkemedel
Läkemedel, oregistrerade
Läkemedels- och narkotikakontroll: sök på Läkemedelskontroll
Läkemedelsadministration, inhalations-: sök på Läkemedelstillförsel genom inandning
Läkemedelsadministration, intranasal: sök på Läkemedelstillförsel genom näsan
Läkemedelsadministration, intravesikal: sök på Läkemedelstillförsel i urinblåsan
Läkemedelsadministration, kutan: sök på Läkemedelstillförsel genom huden
Läkemedelsadministration, lokal: sök på Läkemedelstillförsel, lokal
Läkemedelsadministration, peroral: sök på Läkemedelstillförsel genom munnen
Läkemedelsadministration, rektal: sök på Läkemedelstillförsel genom ändtarmen
Läkemedelsadministrationsschema: sök på Läkemedelstillförselschema
Läkemedelsadministrationssystem
Läkemedelsadministrationsvägar: sök på Läkemedelstillförselsätt
Läkemedelsanvändning
Läkemedelsavgifter
Läkemedelsavgifter: sök på Receptavgifter
Läkemedelsavgivande stentar
Läkemedelsberedning
Läkemedelsbiverkningar
Läkemedelsbiverkningar, hud: sök på Läkemedelsutslag
Läkemedelsbiverkningar, rapportering
Läkemedelsbiverkningar, system för rapportering av: sök på Läkemedelsbiverkningar, rapportering
Läkemedelsbärare
Läkemedelsdesign
Läkemedelsekonomi
Läkemedelsepidemiologi: sök på Farmakoepidemiologi
Läkemedelsetik
Läkemedelsetikettering: sök på Läkemedelsmärkning
Läkemedelsframkallad leverskada
Läkemedelsföljsamhet
Läkemedelsförorening
Läkemedelsförpackning
Läkemedelsförskrivning
Läkemedelsförsäkring
Läkemedelsförvaring
Läkemedelsgenomgång
Läkemedelsgodkännande
Läkemedelshanteringssystem
Läkemedelshanteringssystem på sjukhus
Läkemedelshållbarhet
Läkemedelsimplantat
Läkemedelsinducerad huvudvärk: sök på Huvudvärksproblem
Läkemedelsindustri
Läkemedelsinformation
Läkemedelsinteraktioner
Läkemedelskataloger
Läkemedelskombinationer
Läkemedelskommitté
Läkemedelskommittéer: sök på Läkemedelskommitté
Läkemedelskontaminering: sök på Läkemedelsförorening
Läkemedelskontroll
Läkemedelskostnader
Läkemedelslagstiftning
Läkemedelsmultiresistens
Läkemedelsmultiresistens, bakteriell
Läkemedelsmultiresistens, viral
Läkemedelsmärkning
Läkemedelsprövning
Läkemedelsrabattering se Sjukförsäkring
Läkemedelsreceptorer
Läkemedelsresistens
Läkemedelsresistens hos tumörer: sök på Läkemedelsresistens, tumör
Läkemedelsresistens, bakteriell
Läkemedelsresistens, mikrobiell
Läkemedelsresistens, multipel: sök på Läkemedelsmultiresistens
Läkemedelsresistens, mykologisk
Läkemedelsresistens, svampar: sök på Läkemedelsresistens, mykologisk
Läkemedelsresistens, tumör
Läkemedelsresistens, viral
Läkemedelsresistense, viral: sök på Läkemedelsresistens, viral
Läkemedelsrester
Läkemedelssamverkan
Läkemedelssynergism: sök på Läkemedelssamverkan
Läkemedelsterapi
Läkemedelsterapi, datorstödd
Läkemedelsterapi, kombinations-: sök på Kombinationsbehandling
Läkemedelsterapi, understödjande
Läkemedelstester, prekliniska
Läkemedelstillförsel genom huden
Läkemedelstillförsel genom inandning
Läkemedelstillförsel genom kinden
Läkemedelstillförsel genom munnen
Läkemedelstillförsel genom näsan
Läkemedelstillförsel genom ändtarmen
Läkemedelstillförsel i slidan
Läkemedelstillförsel i urinblåsan
Läkemedelstillförsel, lokal
Läkemedelstillförselschema
Läkemedelstillförselsätt
Läkemedelstolerans
Läkemedelstoxicitet
Läkemedelsutslag
Läkemedelsutveckling
Läkemedelsutvärdering: sök på Läkemedelsprövning
Läkemedelsvärdering efter registrering: sök på Produktbevakning efter marknadsföring
Läkemedelsöverkänslighet
Läkemedelsövervakning
Ländkotor
Ländryggssmärta
Länssjukhus
Läppband
Läppspalt
Läpptumörer
Läroanstalter, medicinska: sök på Medicinska högskolor
Läroanstalter, vårdutbildning: sök på Vårdhögskolor
Läroböcker, principer
Läroplan
Läsning
Lässvårigheter
Lögnavslöjande
Lökar
Löner och förmåner
Löner och förmåner se även Arvoden och avgifter
Löpning
Lösningar
Lösningsmedel
Löss: sök på Phthiraptera