Ämnesord som börjar med I


I-länder
Iatrogen sjukdom: sök på Sjukdom orsakad av läkares åtgärder
Ibuprofen
Icke yrkesinriktad utbildning
Icke-lineär dynamik: sök på Icke-linjär dynamik
Icke-linjär dynamik
Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig
Icke-verbal kommunikation
Idarubicin
Ideella organisationer
Ideella sjukhus: sök på Sjukhus, ideella
Identifikation (Psykologi)
Identitetskris
Idiopatisk lungfibros
Idrott
Idrottprestation
Idrottsmedicin
Idrottsskador
IgE: sök på Immunglobulin E
Iktyos
Ilealtumörer: sök på Ileumtumörer
Ileoanal reservoar
Ileostomi
Ileum
Ileumtumörer
Ileus
Iliaca-aneurysm
Illamående
Illusioner
Iloprost
Imidazoler
Imipramin
Immobilisering
Immunanalys
Immunbrist-syndrom: sök på Immunbristsyndrom
Immunbrist-syndrom, förvärvad: sök på Aids
Immunbristsyndrom
Immunbristvirus, apa
Immunenzymatiska tekniker: sök på Enzymimmunologiska metoder
Immunfaktorer
Immunfluorescensteknik
Immunförsvagad värd
Immungenetik
Immunglobulin A
Immunglobulin E
Immunglobulin G
Immunglobulin Gm-allotyper
Immunglobulin M
Immunglobuliner
Immunglobuliner intravenöst: sök på Immunglobuliner, intravenösa
Immunglobuliner, Fab-: sök på Immunglobulinfragment, Fab
Immunglobuliner, intravenösa
Immunglobulinfragment, Fab
Immunglobulingener
Immunhistokemi
Immunhämmande medel
Immunisering
Immunisering, passiv
Immunisering, sekundär
Immuniseringsprogram
Immuniseringsschema
Immunitet
Immunitet, cellulär
Immunitet, förvärvad från modern
Immunitet, maternellt förvärvad: sök på Immunitet, förvärvad från modern
Immunitet, naturlig
Immunkemi
Immunkompetens
Immunkomplexsjukdomar
Immunmodulerande medel
Immunologisk övervakning
Immunologiska metoder
Immunologiska sjukdomar: sök på Immunsjukdomar
Immunologiska tekniker: sök på Immunologiska metoder
Immunologiska test: sök på Immunologiska tester
Immunologiska tester
Immunosorbenttekniker: sök på Immunsorbenttekniker
Immunosupprimerad värd: sök på Immunsupprimerad värd
Immunreceptorer
Immunsera
Immunserum: sök på Immunsera
Immunsjukdomar
Immunsorbenttekniker
Immunsuppression
Immunsupprimerad värd
Immunsupprimerande medel: sök på Immunhämmande medel
Immunsystemet
Immunsystemets fenomen
Immunterapi
Immunterapi, aktiv
Immuntolerans
Immuntoxiner
Impotens: sök på Erektil dysfunktion
Impulsivt beteende
Impulskontrollstörningar
In situ-hybridisering, fluorescent
In situ-hybridisering, fluorescerande
Inandning av maginnehåll
Inbillning
Inblåsning
Incest
Incidens
Incitamentprogram
Incitamentprogram, läkare
Incontinentia pigmenti
Indapamid
Indianer, nordamerikanska
Indien
Indigotin
Indikatorer och reagenser
Indiumradioisotoper: sök på Indiumradiosotoper
Indiumradiosotoper
Individualiserad medicin
Individualitet
Individuell sjukvård
Indoktrinering: sök på Övertalningsteknik
Indoler
Indolättiksyror
Indometacin
Indonesien
Inducerade pluripotenta stamceller
Industri
Industriavfall
Infarkt
Infektion
Infektionskontroll
Infektionsmedicin
Infektionssjukdomar: sök på Infektion
Infektiös mononukleos: sök på Körtelfeber
Infertilitet: sök på Barnlöshet
Infertilitet hos kvinnan: sök på Barnlöshet hos kvinnor
Infertilitet hos mannen: sök på Barnlöshet hos män
Inflammation
Inflammatoriska mediatorer
Inflammatoriska tarmsjukdomar
Influensa
Influensa A-virus
Influensa A-virus, fågel-: sök på Fågelinfluensa A-virus
Influensa A-virus, humant
Influensa A-virus, subtyp H1N1
Influensa A-virus, subtyp H3N2
Influensa A-virus, subtyp H5N1
Influensa B-virus
Influensavaccin: sök på Influensavacciner
Influensavacciner
Informationscentraler
Informationslagring och -återvinning
Informationsspridning
Informationssystem
Informationssystem för klinisk farmaci
Informationssystem för kliniska laboratorier
Informationssystem på sjukhus
Informationssystem, operationsavdelning
Informationssökningsbeteende
Informationsteori
Informationstjänster
Informell social kontroll
Informerat samtycke
Infraröd strålning: sök på Infraröda strålar
Infraröda strålar
Infrarödspektrofotometri
Infusioner, intraarteriella
Infusioner, intravenösa: sök på Dropp, intravenösa
Infusioner, parenterala: sök på Dropp
Infusionspumpar
Infusionspumpar, implanterbara
Infusionsterapi i hemmet
Ingefära
Ingivelse
Inguinalkanalen: sök på Ljumskkanal
Inhalationsanestesi
Inhalationsanestetika
Inhalationsbrännskador
Inhalationsskador, rök
Inhibiner
Injektioner
Injektioner, intraarteriella
Injektioner, intraartikulära: sök på Ledinjektioner
Injektioner, intradermala
Injektioner, intralesionella
Injektioner, intramuskulära
Injektioner, intramuskulära
Injektioner, intravenösa
Injektioner, spinala
Injektioner, subkutana
Inklusionskroppar
Inkomst
Inkomstskatt
Inkontinens se Avföringsinkontinens och/eller Urininkontinens
Inlärning
Inlärningsstörningar
Inneröra
Inneröreinflammation
Innovationer
Inosin
Inositol
INR
Inredning och möblering
Insamling av pengar
Insekticider: sök på Insektsdödande medel
Insektsavvisande medel
Insektsbett och insektsstick
Insektsdödande medel
Insektsgener
Insektsrepellerande medel: sök på Insektsavvisande medel
Insektsstick: sök på Insektsbett och insektsstick
Insektsvektorer
Insemination, artificiell: sök på Konstgjord befruktning
Insemination, artificiell, heterolog: sök på Befruktning, konstgjord, heterolog
Insomnia: sök på Insomningsproblem och tidigt uppvaknade
Insomningsproblem och tidigt uppvaknade
Instabil bröstkorg
Instinkt
Institutionalisering
Institutionsetik
Institutionssamarbete
Insuliln, NPH
Insulin
Insulin, isophan: sök på Insuliln, NPH
Insulinantikroppar
Insulininfusionssystem: sök på Insulinpumpar
Insulinliknande tillväxtfaktor I
Insulinliknande tillväxtfaktor II
Insulinom
Insulinproducerande celler
Insulinpumpar
Insulinreceptor
Insulinresistens
Intagningsavdelningar
Integriner
Integritet: sök på Sekretess
Intellektuell egendom
Intellektuell funktionsnedsättning
Intelligens
Intelligenstester
Intensivvård
Intensivvård av nyfödda
Intensivvård, neonatal: sök på Intensivvård av nyfödda
Intensivvårdsavdelningar
Intensivvårdsavdelningar för barn
Intensivvårdsavdelningar för nyfödda
Intensivvårdsavdelningar, neonatala: sök på Intensivvårdsavdelningar för nyfödda
Intensivvårdsavdelningar, pediatriska: sök på Intensivvårdsavdelningar för barn
Interferon alfa: sök på Alfa-interferon
Interferon alfa-2b
Interferon alfa, rekombinant: sök på Interferon typ I, rekombinant
Interferon beta: sök på beta-interferon
Interferon typ I, rekombinant
Interferon typ II: sök på Gammainterferon
Interferoner
Interinstitutionella relationer: sök på Institutionssamarbete
Interleukin 2: sök på Interleukin-2
Interleukin-1
Interleukin-12
Interleukin-16
Interleukin-17
Interleukin-17-receptorer
Interleukin-18
Interleukin-2
Interleukin-2-receptorer
Interleukin-5
Interleukin-6
Interleukin-6-receptorer
Interleukin-8
Interleukiner
Intermediära filamentproteiner
Intermittent pneumatisk kompressionsutrustning
International Normalized Ratio: sök på INR
Internationell klassifikation av sjukdomar
Internationella aspekter
Internationella organ
Internationella organisationer: sök på Internationella organ
Internationellt samarbete
Internationellt studieutbyte: sök på Internationellt utbildningsutbyte
Internationellt utbildningsutbyte
Internet
Internmedicin: sök på Invärtesmedicin
Internutbildning
Interpersonella relationer: sök på Personliga relationer
Interprofessionella relationer: sök på Yrkesrelationer
Interventionsstudier
Intervertebralbrosk: sök på Mellankotskiva
Intervertebraldiskbråck se Diskbråck
Intervjuer
Intervjuer: sök på Intervjuer, principer
Intervjuer, principer
Intestinal obstruktion: sök på Tarmvred
Intestinal pseudoobstruktion: sök på Tarmpseudoobstruktion
Intestinala polyper: sök på Tarmpolyper
Intestinalt emfysem se Pneumatosis cystoides intestinalis
Intra-aorta ballongpumpning
Intrakraniell arterioskleros
Intrakraniell blödning, traumatisk
Intrakraniell emboli och trombos
Intrakraniell hypertoni
Intrakraniell hypotoni
Intrakraniella arteriovenösa missbildningar
Intrakraniella blödningar
Intrakraniellt tryck
Intramolekylära oxidoreduktaser
Intraokulärt tryck: sök på Ögontryck
Intraoperativ vård
Intraoperativ övervakning
Intraoperativa komplikationer
Intrauterina inlägg: sök på Spiraler
Intrauterina inlägg av koppar: sök på Kopparspiraler
Intrauterina inlägg, farmakologiskt verksamma: sök på Spiraler, hormonbärande
Intravitreala injektioner
Intressekonflikt
Inträdesprov, högskola
Intubation, gastrointestinal: sök på Mag-tarmintubering
Intubation, intratrakeal: sök på Intubering, intratrakeal
Intubering
Intubering, intratrakeal
Intussusception
Intyg, behovsprövning
Invagination se Intussusception
Invaliditetsbedömning: sök på Funktionshinderbedömning
Invandrare se Utvandring och invandring och/eller Flyktingar
Investeringar
Involutionsdepression
Invärtesmedicin
Inälvscirkulation
Inälvsnerver
Ipratropium
Irak
Irakkriget, 2003-
Iran
IRF-transkriptionsfaktorer
Irisinflammation
Irland
Irrigation se Spolning
Irritabel tarm
Is
Ischemi
Ischemisk förbehandling: sök på Ischemisk prekonditionering
Ischemisk hjärtsjukdom se Myokardischemi
Ischemisk prekonditionering
Ischias
Islam
Island
Isoantigener
Isocyanater
Isoenzymer
Isoflavoner
Isofluran
Isomeri
Isometrisk kontraktion: sök på Isometrisk sammandragning
Isometrisk sammandragning
Isoniazid
Isoprostaner
Isoproterenol
Isosorbiddinitrat
Isotretinoin
Isoxazoler
Isradipin
Israel
ISS-skala
Italien
Ivermektin
Ixodes