Ämnesord som börjar med D


Daghem
Dagkirurgiska tekniker
Dagvård
Dakarbazin
Dalteparin
Damm
Dandy-Walkers syndrom
Danmark
Dans
Dansterapi
Darrning
Dataanalys, statistisk: sök på Datatolkning, statistisk
Databasadministrativa system
Databaser
Databaser, bibliografiska
Databaser, fakta-: sök på Faktadatabaser
Databaser, genetiska
Databaser, nukleinsyror
Datainsamling
Dataspel
Datasystem
Datasäkerhet
Dataterminaler
Datatolkning, statistisk
Datoranvändarutbildning
Datorer
Datorgrafik
Datoriserade ordinationssystem
Datorjournalsystem
Datorkolonografi
Datorkringutrustning
Datornät
Datornätverk: sök på Datornät
Datorsimulering
Datorstödd terapi
Datorstödd undervisning
Datorsystem: sök på Datasystem
Datorterminaler: sök på Dataterminaler
Datortomografi
Datura stramonium
DCC-gener
DDT
De Quervains sjukdom
Debrisokin
Defekation: sök på Tarmtömning
Defensiv medicin
Defibrillatorer
Defibrillatorer, implanterbara
Defibrillering, elektrisk: sök på Hjärtdefibrillering
Dehydrering: sök på Uttorkning
Dehydroepiandrosteron
Dekalcificering, patologisk
Dekalcifikation, patologisk: sök på Dekalcificering, patologisk
Dekompression, kirurgisk
Dekompressionssjuka: sök på Dykarsjuka
Dekompressiv kraniektomi
Dekubitussår: sök på Trycksår
Dela spruta
Delegering
Delirium
Delirium-demens-amnesi-kognitionsstörningar: sök på Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust
Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust
Demens
Demens, multiinfarkt-: sök på Multiinfarktdemens
Demens, vaskulär
Demografi
Demokrati
Demokratiska folkrepubliken Korea
Demyeliniserande sjukdomar
Dendritiska celler
Denervation: sök på Denervering
Denervering
Dengue
Dengue-blödarfeber
Denguefeber: sök på Dengue
Denguevacciner
Densitometri
Densitometri, röntgen-: sök på Röntgendensitometri
Dental depuration
Dentala implantat
Dentalimplantation, käkbensförankrad
Dentalmaterial: sök på Tandfyllningsmaterial
Deoxiadenosiner
Depression: sök på Nedstämdhet
Depressiv sjukdom
Depressiv störning: sök på Depressiv sjukdom
Dermatit: sök på Hudinflammation
Dermatit, allergisk kontakt
Dermatit, allergisk kontakt-: sök på Dermatit, allergisk kontakt
Dermatit, kontakt-: sök på Kontaktdermatit
Dermatit, seborroisk
Dermatofibrom
Dermatofyter
Dermatologi
Dermatologi se även Hudsjukdomar
Dermatologiska medel
Dermatomykoser: sök på Svampsjukdomar i hud
Dermatomyosit
Dermoidcysta
Desensibilisering, immunologisk
Desensibilisering, psykologisk
Desinfektion
Desinfektionsmedel
Desipramin
Desmopressin: sök på Argininvasopressin
Det omedvetna: sök på Omedvetenhet (Psykologi)
Dexametason
Dexfenfluramin
Dextran: sök på Dextraner
Dextraner
Dextrometorfan
Dextropropoxifen
Diabetes
Diabetes insipidus
Diabetes mellitus: sök på Diabetes
Diabetes mellitus, icke-insulinberoende: sök på Typ 2-diabetes
Diabetes mellitus, insulinberoende: sök på Typ 1-diabetes
Diabetes under graviditet se Graviditet hos diabetiker
Diabetes, experimentell
Diabetes, graviditets-: sök på Graviditetsdiabetes
Diabetesangiopati: sök på Diabetiska kärlsjukdomar
Diabetesfot
Diabetesketoacidos
Diabeteskoma
Diabeteskomplikationer
Diabeteskost
Diabetesnefropati: sök på Diabetiska njursjukdomar
Diabetesneuropati: sök på Diabetesneuropatier
Diabetesneuropatier
Diabetesretinopati: sök på Diabetisk näthinnesjukdom
Diabetisk ketoacidos: sök på Diabetesketoacidos
Diabetisk näthinnesjukdom
Diabetiska kärlsjukdomar
Diabetiska njursjukdomar
Diafanografi se Genomlysning
Diafragma: sök på Mellangärde
Diafragmabråck
Diafragmabråck, traumatiskt
Diafragmanerv
Diagnos
Diagnos, datorstödd
Diagnos, differential-: sök på Differentialdiagnostik
Diagnosrelaterade grupper
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Diagnostikfel: sök på Diagnostiska fel
Diagnostisk avbildning: sök på Bilddiagnostik
Diagnostisk utrustning
Diagnostiska fel
Diagnostiska tekniker och metoder
Diagnostiska tekniker, hjärt-kärl
Diagnostiska tekniker, neurologiska
Diagnostiska test, rutinmässiga: sök på Rutinprov
Dialys
Diaminoaminosyror
Diarré
Diarré hos spädbarn
Diastole
Diatermi
Diatermi, kirurgisk se Elektrokoagulering
Diazepam
Dibensazepiner
Dibensotiazepiner
Dicyklomin
Dicykloverinklorid se Dicyklomin
Didanosin
Dideoxinukleosider
Dienestrol
Dientamoeba
Dientamoeba-infektion
Dienöstrol: sök på Dienestrol
Diet: sök på Kost
Diet, proteinreducerad: sök på Lågproteinkost
Diet, saltreducerad: sök på Kost, saltfattig
Diet, viktreducerande: sök på Bantningskost
Dietetik: sök på Dietik
Dietik
Dietrådgivning: sök på Kostrådgivning
Dietterapi
Dietundersökningar: sök på Kostundersökningar
Dietylstilbestrol
Dietära fetter: sök på Fetter i kosten
Dietära fetter, omättade: sök på Omättade fetter i kosten
Dietära kolhydrater: sök på Kolhydrater i kosten
Dietära proteiner: sök på Proteiner i kosten
Differentialdiagnostik
Diffusion magnetisk resonanstomografi
Diffust storcelligt lymfom: sök på Lymfom, diffust storcelligt
Difosfater
Difosfonater: sök på Bisfosfonater
Difteri
Difteri-stelkramp-acellulära kikhostevacciner
Difteri-tetanus-kikhostevaccin: sök på Trippelvaccin
Difteritoxoid
DiGeorges syndrom
diGeorges syndrom: sök på Utvecklingsbiologi
Digestion: sök på Matsmältning
Digestionssystemet: sök på Matsmältningssystemet
Digestionssystemets sjukdomar: sök på Matsmältningssystemets sjukdomar
Digestionssystemets tumörer: sök på Matsmältningssystemets tumörer
Digital subtraktionsangiografi
Digitalis
Digitalisglykosider
Digoxin
Dihydrotestosteron
Diklofenak
Dikumarol
Dilatation: sök på Utvidgning
Dilatation och kyrettage: sök på Utvidgning och skrapning
Dilatation, ballong-: sök på Ballongvidgning
Dilatation, patologisk: sök på Utvidgning, patologisk
Dilatation, transluminal arteriell se Ballongvidgning av kärl
Diltiazem
Dimerkaptobärnstenssyra
Dimetylformamid
Dinoprost
Dioscorea
Diosgenin
Dioxiner
Dipeptidylpeptidaser och tripeptidylpeptidaser
Diptera
Dipyridamol
Direkta servicekostnader
Direktiv rådgivning
Diskbråck
Diskektomi
Diskit
Dislokationer
Disopyramid
Dissektion
Dissektion av inre halsartär
Disseminerad intravasal koagulation
Disseminerad intravaskulär koagulation: sök på Disseminerad intravasal koagulation
Dissociativa störningar
Distansutbildning
Distraktionsosteogenes
Distraktionsosteogenes : sök på Distraktionsosteogenes
District of Columbia
Distriktspsykiatri
Distriktssjukhus
Distriktssjukvård
Distriktssköterskor
Disulfiram
Ditriktssköterskor: sök på Distriktssköterskor
Diuretika: sök på Urindrivande medel
Diuretika, sulfamyl-: sök på Sulfamyldiuretika
Diuretika, tiazid-: sök på Tiaziddiuretika
Divertikel
Divertikulit
Divertikulos, kolon-: sök på Kolondivertikulos
Djup hjärnstimulering
Djup sedering
Djupfrysta livsmedel
Djur
Djur, transgena
Djurens kommunikation
Djurens rättigheter
Djurförsök
Djurförsöksalternativ: sök på Alternativ till djurförsök
Djurhållning: sök på Djurskötsel
Djurkommunikation: sök på Djurens kommunikation
Djurs beteende
Djurskydd
Djurskötsel
DNA
DNA fragmentering
DNA-»fingeravtryck»: sök på DNA-fingeravtryck
DNA-bindande proteiner
DNA-fingeravtryck
DNA-kopienummervariationer
DNA-metylering
DNA-mikromatrisanalys
DNA-mutationsanalys
DNA-reparation
DNA-replikation
DNA-sekvensanalys
DNA-skada: sök på DNA-skador
DNA-skador
DNA-styrt DNA-polymeras
DNA-vacciner
DNA, bakteriellt: sök på Bakterie-DNA
DNA, intergent
DNA, mitokondriellt: sök på Mitokondrie-DNA
DNA, rekombinant
DNA, rekombinant-: sök på DNA, rekombinant
DNA, tumör-: sök på Tumör-DNA
Dobutamin
Dokosahexaensyror
Doktorandutbildning
Dokumentation
Dominans, cerebral
Dominikanska republiken
Donatorurval
Dopamin
Dopamin D1-receptorer
Dopamin D2-receptorer
Dopaminblockerare
Dopaminerga neuron
Dopaminmedel
Dopaminreceptorer
Dopaminstimulerare
Dopaminupptagshämmare
Doping inom sport: sök på Dopning inom idrott
Dopning inom idrott
Dopplereffekt
Dopplerekokardiografi
Dos-responskurva, immunologisk
Dos-responskurva, läkemedel
Dos-responskurva, strålning
Dos-responsrelation, läkemedels-: sök på Dos-responskurva, läkemedel
Dosage compensation (Genetics): sök på Doskompensation, genetisk
Dosberäkningar
Doseringsformer se Beredningsformer
Doskompensation, genetisk
Douglas rum
Douglas' rum: sök på Douglas rum
Downs syndrom
Doxazosin
Doxycyklin
Dracunculiasis
Drama
Dregling se Spottflöde
Drickande
Drivkraft
Drogmissbruk, intravenöst
Drogmissbrukare
Drogtestning
Dropp
Dropp, intravenösa
Drosophila melanogaster
Drunkning
Drycker
Dryckesbeteende
Dränage
Drömmar
Dubbelbindningsinteraktion
Dubbelbindningsteori: sök på Dubbelbindningsinteraktion
Dubbelblindmetod
Dubbeldiagnos (Psykiatri)
Dubbelpublicering, principer
Dubbelpublikation: sök på Dubbelpublicering, principer
Dubbelseende
Ductus arteriosus, öppetstående
Duktal karcinom, bröst
Duodenal obstruktion: sök på Duodenalhinder
Duodenalhinder
Duodenalsjukdomar: sök på Tolvfingertarmens sjukdomar
Duodenalsår: sök på Tolvfingertarmssår
Duodenaltumörer: sök på Tolvfingertarmstumörer
Duodenit: sök på Tolvfingertarmsinflammation
Duodenum: sök på Tolvfingertarm
Duplexultraljud
Dvärgväxt
Dydrogesteron
Dygder
Dygnsrytm
Dygnsrytmstörningar
Dygnsrytmstörningar : sök på Dygnsrytmstörningar
Dykarsjuka
Dykning
Dysenteri, bacillär: sök på Rödsot
Dyskinesi
Dyskinesi, läkemedelsframkallad
Dyskinesi, läkemedelsinducerad: sök på Dyskinesi, läkemedelsframkallad
Dyskinesi, medel mot
Dyslexi: sök på Lässvårigheter
Dyslipidemier
Dysmenorré: sök på Menstruationssmärta
Dyspareuni
Dyspepsi
Dysplastiskt nevussyndrom
Dyspné: sök på Andnöd
Dyssynergia cerebellaris myoclonica
Dystoni: sök på Onormal muskelspänning
Dystrofin
Dålig andedräkt
Däggdjur
Död
Död, plötslig: sök på Plötslig död
Död, plötslig hjärt-: sök på Plötslig hjärtdöd
Dödarceller: sök på Mördarceller
Dödarceller, lymfokinaktiverade: sök på Mördarceller, lymfokinaktiverade
Dödarceller, naturliga: sök på Mördarceller, naturliga
Döden: sök på Död
Dödfödsel
Dödlig utgång
Dödlighet
Dödsattester
Dödsbevis: sök på Dödsattester
Dödshjälp
Dödshjälp, aktiv
Dödshjälp, aktiv, frivillig
Dödshjälp, passiv
Dödsorsak: sök på Dödsorsaker
Dödsorsaker
Dödsstraff
Döende patienter
Dövhet