Ämnesord som börjar med B


B-cellsleukemi
B-cellsleukemi, kronisk
B-cellslymfom
B-lymfocyter
Babesios
Bacillus anthracis
Bad
Bahamas
Bahrain
Bakterie-DNA
Bakteriegener
Bakteriegifter
Bakteriell translokering
Bakteriell vidhäftning
Bakteriella antigener
Bakteriella antikroppar
Bakteriella infektioner
Bakteriella infektioner, gramnegativa
Bakteriella infektioner, grampositiva
Bakteriella toxiner: sök på Bakteriegifter
Bakteriella vacciner
Bakteriemi
Bakterier
Bakterier, anaeroba
Bakterietypningstekniker
Bakteriofager
Bakteriologi
Bakteriologiska tekniker
Bakteriuri
Balanit
Balanitis xerotica obliterans
Baljväxter: sök på Fabaceae
Ballongtilltäpning
Ballongvidgning
Ballongvidgning av kranskärl
Ballongvidgning av kärl
Balneologi
Baltikum
Bandage: sök på Förband
Bandinspelning
Bandmaskinfektioner
Bangladesh
Bantningskost
Barbiturater
Barfotaläkare
Barn
Barn med extremt låg födelsevikt
Barn med låg födelsevikt
Barn med speciella behov
Barn med särskilda behov: sök på Barn med speciella behov
Barn på sjukhus
Barn till funktionshindrade föräldrar
Barn till handikappade föräldrar: sök på Barn till funktionshindrade föräldrar
Barn till sjuka föräldrar
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar
Barn, förskole-: sök på Förskolebarn
Barn, lågviktiga: sök på Barn med låg födelsevikt
Barn, mycket lågviktiga: sök på Spädbarn med mycket låg födelsevikt
Barn, nyfödda: sök på Nyfödda
Barn, nyfödda, sjukdomar hos: sök på Sjukdomar hos nyfödda
Barn, prematura: sök på För tidigt födda
Barn, prematura, sjukdomar hos: sök på Sjukdomar hos för tidigt födda
Barn, sjukhusvårdade: sök på Barn på sjukhus
Barn, späda: sök på Spädbarn
Barn, övergivna: sök på Övergivna barn
Barnadödlighet
Barnamord
Barnavård
Barndaghem: sök på Daghem
Barnets beteende: sök på Barns beteende
Barnets beteende, störningar: sök på Beteendestörningar hos barn
Barnets rättsskydd: sök på Barns rättigheter
Barnets utveckling: sök på Barns utveckling
Barnets utveckling, störningar, generella: sök på Utvecklingsstörningar hos barn, genomgripande
Barnförmynderskap
Barnhälsovård
Barnlöshet
Barnlöshet hos kvinnor
Barnlöshet hos män
Barnmat
Barnmisshandel
Barnmisshandel, sexuell: sök på Sexuella övergrepp mot barn
Barnmisshandelssyndrom
Barnmorskeyrket
Barnmorskor
Barnnutrition
Barnnutrition: sök på Barns näringsfysiologi
Barnomsorg
Barnomvårdnad
Barnpsykiatri
Barnpsykologi
Barns beteende
Barns näringsfysiologi
Barns rättigheter
Barns utveckling
Barnsbörd: sök på Paritet
Barnsjukhus
Barnspråk
Barnsängsinfektioner
Barnsängssjukdomar
Barnsängstiden
Barnuppfostran
Barretts esofagus
Barriärpreventivmedel
Bartholins körtlar
Bartonella quintana
Bartonella-infektioner: sök på Bartonellainfektioner
Bartonellainfektioner
Bartters sjukdom
Basalcellskarcinom
Basalcellsnevussyndrom
Basalcellstumörer
Basaloämnesmsättning
Basläkemedel
Basparsbildning
Bassekvens
Bastu
Bastubad
Bastubad: sök på Bastu
Bayes teorem
BCG-vaccin: sök på Tuberkulosvaccin
Bdellovibrio
BDNF
BDNF-protein: sök på BDNF
Bechterews sjukdom se Spondylit, ankyloserande
Bedrägeri
Bedömning: sök på Omdöme
Bedömning av åldringar
Bedövning vid förlossning
Bedövning vid tandbehandling
Bedövningsmedel
Befolkningsdynamik
Befolkningskarakteristika
Befolkningskontroll
Befolkningsstatistik
Befolkningsstudier
Befolkningstillväxt
Befolkningstäthet
Befruktad äggcell
Befruktning
Befruktning, konstgjord, heterolog
Befruktning, konstgjord, homolog
Begravning
Begravningsseder: sök på Jordfästning
Begreppsbildning
Behandlingsdirektiv: sök på Patientfullmakt
Behandlingsfel
Behandlingshem för missbrukare
Behandlingsmetoder
Behandlingsprotokoll
Behandlingsresultat
Behandlingssvikt
Behandlingsutfall: sök på Behandlingsresultat
Behandlingsvägran
Behcets syndrom
Behovsbedömning
Behörighet: sök på Legitimation
Beklometason
Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedelsrester
Belastningsskada
Belastningsskador
Belastningstolerans
Belgien
Bells paralys se Ansiktsförlamning
Bells pares
Belysning
Belöning
Ben
Ben och benvävnad
Benbanker
Benbrott
Bence Jones äggvita
Bence Jones' protein: sök på Bence Jones äggvita
Bencement
Benchmarking
Bendermatoser
Benersättningsmedel
Benförlängning: sök på Skelettförlängning
Benign intrakraniell tryckökning
Benlängdsskillnad
Benmorfogenesproteiner
Benmorfogenesproteiner : sök på Benmorfogenesproteiner
Benmärg
Benmärgstransplantation
Benmärgsundersökning
Bennybildning
Benombyggnad
Benresorption
Bensalkonföreningar: sök på Bensalkoniumföreningar
Bensalkoniumföreningar
Bensamider
Bensazepiner
Bensen
Benshydrylföreningar
Bensimidazoler
Bensin
Benskador
Benskruvar
Benskörhet
Benskörhet efter menopaus
Bensodiazepiner
Bensodioxoler
Bensofuraner
Bensotiazoler
Bensoylperoxid
Benspikar
Bensylaminer
Bensår
Bentransplantation
Bentumörer: sök på Skelettumörer
Bentäthet
Benutveckling
Benvävsbildning
Benvävsdöd
Benvävsnybildning: sök på Bennybildning
Benvävsuppmjukning
Beredningsformer
Bergbestigning: sök på Bergsbestigning
Bergsbestigning
Berlin
Beryllios
Beryllium
Berättande
Berömda personer
Beröring
Beslutsfattande
Beslutsfattande, datorstött
Beslutsfattande, organisatoriskt
Beslutsstödssystem: sök på Beslutsunderlagssystem
Beslutsstödssystem, kliniska
Beslutsstödstekniker
Beslutsunderlagssystem
Bestraffning: sök på Straff
Bestående vegetativt tillstånd: sök på Vegetativt tillstånd
Besök och tidsscheman: sök på Tidsbeställning
beta-1-adrenerga receptorer
beta-2-adrenerga receptorer
beta-adrenerga receptorer
beta-interferon
beta-talassemi
Betaalanin
Betakaroten
Betalaktamaser
Betalaktamer
Betalaktamresistens
Betametason
Betaxolol
Beteende
Beteende och beteendemekanismer
Beteende, addiktivt: sök på Missbruksbeteende
Beteende, animalt: sök på Djurs beteende
Beteendeforskning
Beteendegenetik
Beteendekontroll
Beteendemedicin
Beteendestörningar hos barn
Beteendestörningar, REM-sömn
Beteendesymtom
Beteendeterapi
Beteendevetenskap
Betingning
Bett och stick
Bettanalys
Bettanomali: sök på Bettfel
Bettfel
Bettskenor
Bevarande av naturresurser
Bezafibrat
Bias: sök på Bias (Epidemiologi)
Bias (Epidemiologi)
Bibeln
Bibliografi: sök på Bibliografi, principer
Bibliografi, principer
Bibliometri
Bibliotek
Bibliotek, medicinska: sök på Medicinska bibliotek
Biblioterapi
Bicykliska föreningar, heterocykliska
Bifenylföreningar
Bifidobacterium
Bigifter
Bihåleinflammation
Bihålor
Bikarbonat: sök på Bikarbonater
Bikarbonater
Bilar
Bildanalys, datorstödd: sök på Bildtolkning, datorstödd
Bildbehandling, datorstödd
Bilddiagnostik
Bilddiagnostik, tredimensionell: sök på Bildframställning, tredimensionell
Bildframställning, tredimensionell
Bildskärm: sök på Visning av data
Bildtolkning, datorstödd
Bilförare, bedömning av: sök på Körkortsprov
Bilirubin
Bilkörning
Bin
Bindhinna
Bindhinneinflammation
Bindhinneinflammation, allergisk
Bindhinnetumörer
Bindning, människa-sällskapsdjur
Bindningsplatser
Bindväv
Bindvävsceller
Bindvävshinna
Bindvävssjukdomar
Bindvävstumörer
Binjurebark
Binjurebarksadenom
Binjurebarkshormoner
Binjurebarkshyperplasi, kongenital: sök på Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Binjurebarksinsufficiens: sök på Binjurehypofunktion
Binjurebarkssjukdomar
Binjurehypofunktion
Binjuresjukdomar
Binjuretumörer
Biobanker
Bioetik
Bioetiska angelägenheter
Biofarmaci
Biofilm
Biofysik
Biogena aminer
Biogenes
Biografi: sök på Biografi som ämne
Biografi som ämne
Biokemi
Biokompatibla material: sök på Vävnadsvänliga material
Biologi
Biologisk evolution
Biologisk krigföring
Biologisk psykiatri
Biologisk responsmodifiering: sök på Biomodulatorer
Biologisk terapi
Biologisk tillgänglighet
Biologisk transport, aktiv
Biologiska faktorer
Biologiska klockor
Biologiska markörer
Biologiska medel
Biologiska modeller
Biologiska produkter
Biologiska vetenskaper: sök på Biovetenskaper
Biologiskt nedbrytbara implantat
Biomedicinsk forskning
Biomedicinsk teknik
Biomedicinsk teknologi
Biomekanik
Biometri
Biomodulatorer
Bioprotes
Biopsi: sök på Vävnadsprov
Biopsi, nål-: sök på Nålbiopsi
Biopterin
Biosensorer: sök på Biosensortekniker
Biosensortekniker
Bioteknologi
Bioterrorism
Biotransformering
Biovetenskaper
Bioåterkoppling (Psykologi)
Bipolär sjukdom: sök på Manodepressiv sjukdom
Birt-Hogg-Dubes syndrom
Bisexualitet
Bisfosfonater
Bisköldkörtelhormoner
Bisköldkörtelsjukdomar
Bisköldkörteltumörer
Bisköldkörtlar
Bisoprolol
Bisoprolol : sök på Bisoprolol
Biståndsarbete
Bitestikelinflammation
Bivalvia
Björnar: sök på Ursidae
BK-virus
Blankett- och dokumentkontroll: sök på Blankett- och journalhantering
Blankett- och journalhantering
Blanketter rörande samtycke
Blastocyst: sök på Blastocysta
Blastocysta
Blefaroptos: sök på Nedsänkt ögonlock
Blefarospasm: sök på Ögonlockskramp
Bleomycin
Blickfixering
Blindhet
Blindtarm
Blindtarmsbihang
Blindtarmsinflammation
Blindtarmsoperation
Blixtolyckor
Blod
Blod i bukhålan
Blod i urin
Blod-hjärnbarriär
Blod-hjärnbarriären: sök på Blod-hjärnbarriär
Blod-näthinnebarriär
Blod-retinabarriären: sök på Blod-näthinnebarriär
Blodanalys, kemisk
Blodbanker
Blodbildning
Blodbrist
Blodburen smitta
Blodburna patogener: sök på Blodburen smitta
Blodcancer
Blodceller
Blodcellsantal
Blodcirkulation
Blodersättningsmedel
Blodfiltrering
Blodflöde i hjärnan
Blodflödeshastighet
Blodfärgad avföring
Blodfärgämnen
Blodförgiftning
Blodförlust vid operation
Blodförtunningsmedel
Blodförvaring
Blodgasanalys
Blodgasmätning, transkutan
Blodgivare
Blodglukos: sök på Blodsocker
Blodglukos, egenkontroll av: sök på Blodsockermätning, egenkontroll
Blodgruppering och korstestning
Blodgruppsinkompatibilitet
Blodgruppsoförenlighet: sök på Blodgruppsinkompatibilitet
Blodinjektion, epidural
Blodkoagulation
Blodkoagulationsfaktorer
Blodkoagulationsfaktorhämmare
Blodkoagulationsstörningar
Blodkoagulationsstörningar, ärftliga
Blodkoagulationstest: sök på Blodkoagulationstester
Blodkoagulationstester
Blodkomponenteliminering
Blodkomponenttransfusion
Blodkärl
Blodkärlskramp, intrakraniell
Blodkärlsprotes
Blodkärlsprotesimplantation
Blodplasma se Plasma
Blodplättar
Blodplättssjukdomar
Blodpropp
Blodpropp i kranskärl
Blodpropp, vandrande
Blodproppssjukdomar
Blodproteinelektrofores
Blodproteiner
Blodproteinsjukdomar
Blodprovstagning
Blodsedimentering: sök på Sänka
Blodsjukdomar
Blodsocker
Blodsockermätning, egenkontroll
Blodstamceller
Blodstamcellstransplantation
Blodstillande medel
Blodstillning
Blodtester
Blodtransfusion
Blodtransfusion, autolog: sök på Autotransfusion
Blodtransfusion, intrauterin
Blodtryck
Blodtrycksfall
Blodtrycksmonitorer
Blodtrycksmätning
Blodtryckssänkande medel
Blodtumörer
Blodupphostning
Blodutgjutning
Blodvallningar
Blodvolym
Blodådror
Bloggning
Bly
Blyförgiftning
Blyförgiftning, nervsystemet, barn
Blygd, kvinnlig
Blygdbensfog
Blygdbenssymfysen: sök på Blygdbensfog
Blyghet
Blåshalshinder
Blåshalsobstruktion: sök på Blåshalshinder
Blåskatarr
Blåsmasksjuka
Blåssjukdomar: sök på Urinblåsesjukdomar
Blåssten: sök på Urinblåsestenar
Blåsstörning, neurogen
Bläck
Bländande ljus: sök på Bländande ljussken
Bländande ljussken
Blödarsjuka
Blödning
Blödning i mag-tarmkanal
Blödningar vid K-vitaminbrist
Blödningsbenägenhet
Blödningschock
Blödningssjukdom hos nyfödd: sök på Blödningar vid K-vitaminbrist
Blödningstid
Boende: sök på Bostäder
Boende för äldre: sök på Äldreboende
Boendeformer
Bokföring
Bokrecensioner: sök på Bokrecensioner, principer
Bokrecensioner, principer
Bomber
Borderline-personlighetsstörning: sök på Gränspsykos
Bordetella pertussis
Bordssalt: sök på Koksalt i kosten
Bornasjukdomsvirus: sök på Bornavirus
Bornavirus
Borneutroninfångningsterapi
Borrelia burgdorferi
Borrelia-infektioner: sök på Borreliainfektioner
Borreliainfektioner
Borreliainfektioner se även Lyme-sjukdom
Borttagning av protes
Boskap: sök på Nötkreatur
Boskapssjukdomar: sök på Nötkreatursjukdomar
Bosnien-Hercegovina
Boston
Bostäder
Botanik
Botswana
Botulinumgifter
Botulinumtoxiner: sök på Botulinumgifter
Botulinumtoxiner typ A
Botulism
Boutonneuse-feber
Bowens sjukdom
Boxning
Bradykardi
Bradykinin
Brakialplexus: sök på Armplexus
Brakyterapi
Brankiom
Brasilien
Brassica rapa
BRCA1-gener
BRCA1-protein
BRCA2-gener
BRCA2-protein
Bristfälligt uttal
Bristning
Bromföreningar
Bromhexin
Bromider
Bromokriptin
Bronchiolitis obliterans: sök på Obliterativ bronkiolit
Bronchiolitis obliterans med organiserande pneumoni: sök på Kryptogen organiserad pneumoni
Bronkdilaterande medel: sök på Bronkvidgande medel
Bronker: sök på Luftrör
Bronkialfistel
Bronkialprovokationstest: sök på Bronkiella provokationstester
Bronkialspasm
Bronkialtumörer
Bronkiell hyperreaktivitet
Bronkiella provokationstester
Bronkiolit
Bronkiolit, viral
Bronkit: sök på Luftrörskatarr
Bronkit, kronisk
Bronkoalveolär sköljvätska
Bronkopulmonell dysplasi
Bronkopulmonell sekvestrering
Bronkoskopi
Bronkvidgande medel
Bronsdiabetes
Brosk
Brosk, led-: sök på Ledbrosk
Broskceller
Brosksjukdomar
Brott
Brott mot mänskliga rättigheter
Brottning
Brottsoffer
Brown-Sequards syndrom
Brucellos
Brugadas syndrom
Bruxism: sök på Tandgnissling
Brytningsfel
Bråck
Bränder
Brännskador
Brännskador, elektriska: sök på Elektriska brännskador
Bräss
Bröd
Bröst
Bröstaorta
Bröstben
Bröstbevarande kirurgi
Bröstcancergener: sök på BRCA1-gener
Brösthåla
Bröstimplantat
Bröstimplantation
Bröstkorg
Bröstkorgsnerver
Bröstkorgsskador
Bröstkorgstumörer
Bröstkotor
Bröstkörtelinflammation
Bröstmjölk
Bröstmjölksersättning
Bröstrekonstruktion
Bröstsjukdomar
Bröstsmärta
Brösttumörer
Brösttumörer hos djur
Brösttumörer hos män
Bröstvårtor
Budd-Chiaris syndrom
Budesonid
Budget
Budgetar: sök på Budget
Buffert
Buk
Buk, akut: sök på Akut buk
Bukabscess
Bukaorta
Bukbråck
Buken: sök på Buk
Bukfetma
Bukfett
Bukhinna
Bukhinnehåla
Bukhinneinflammation
Bukhinnesjukdomar
Bukhinnetumörer
Bukhåla
Bukhålegraviditet
Bukläge: sök på Framstupaläge
Bukmuskler
Bukmuskulatur: sök på Bukmuskler
Bukoperation
Bukröntgen
Bukskador
Buksmärta
Bukspottkörtel
Bukspottkörtelfistel
Bukspottkörtelgångar
Bukspottkörtelinflammation
Bukspottkörtelinflammation med akut vävnadsdöd
Bukspottkörtelinflammation, alkoholbetingad
Bukspottkörtelsjukdomar
Bukspottkörteltransplantation
Bukspottkörteltumörer
Buktumörer
Bukväggen se Bukmuskler
Bulimi
Bulimia nervosa
Buller
Buller i arbetet
Bullerskador
Bunyaviridaeinfektioner
Bunyavirusinfektioner: sök på Bunyaviridaeinfektioner
Bupivakain
Buprenorfin
Bupropion
Burkina Faso
Burkitts lymfom
Bursit: sök på Slemsäcksinflammation
Burulisår
Burundi
Buspiron
Busulfan
Butaner
Butylenglykoler
Byggnadsbesiktning och kontroll
Byggnadsfinansiering
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Bäcken
Bäckenben
Bäckenbotten
Bäckenet: sök på Bäcken
Bäckeninflammation
Bäckenmätning
Bäckensmärta
Bäckentumörer
Bäddantal: sök på Vårdplatskapacitet
Bäddbeläggning: sök på Sängbeläggning
Bältros
Bärarproteiner
Bärartillstånd: sök på Smittbärare
Böcker
Böcker, illustrerade
Böjveckseksem: sök på Hudinflammation, atopisk