Ämnesord som börjar med A


A2A-adenosinreceptor
ABC-bärare
Abdomen se Buk
ABO-blodgruppssystem
Abort: sök på Missfall
Abort, framkallad
Abort, illegal
Abort, inducerad: sök på Abort, framkallad
Abort, legal
Abort, ofullständig
Abort, utebliven: sök på Missfall, utebliven
Aborterat foster
Abortframkallande medel
Abortframkallande medel, icke-steroida
Abortsökande
Abscess: sök på Varböld
Abstinenssyndrom
Abstinenssyndrom hos nyfödda
Abstrahering och indexering, principer
Acanthamoeba
Acanthamoebakeratit
Acceleration
Accumbens-kärnan
ACE-hämmare
Acetabulum: sök på Höftledspanna
Acetamider
Acetaminofen
Acetater
Aceton
Acetylcystein
Acetylsalicylsyra
Acetyltransferaser
Acidos
Acidos, lakt-: sök på Mjölksyraacidos
Acidos, respiratorisk
Aciklovir
Acinetobacterinfektioner
Ackreditering
Acne vulgaris: sök på Finnar
ACTH-syndrom, ektopiskt
ADAM-proteiner
Adaptiv immunitet
ADB
Addisons sjukdom
Adenoidektomi
Adenokarcinom
Adenom: sök på Körtelsvulst
Adenom, öcells-: sök på Öcellsadenom
Adenomatös polyposis coli: sök på Adenomatös tjocktarmspolypos
Adenomatös tjocktarmspolypos
Adenosin
Adenosindeaminas
Adenosinmonofosfat, cykliskt
Adenosintrifosfat
Adenovirusinfektioner, humana
ADHD
Adherenser: sök på Vidhäftningar
Adies syndrom
Adiponektin
Adiposis dolorosa: sök på Fettvävsreumatism
Adipositet
Adjuvantia, immunologiska: sök på Immunmodulerande medel
ADL
Administration av sjukvårdsinrättningar
Administrativa informationssystem
Adnexit: sök på Bäckeninflammation
Adoption
Adrenalektomi
Adrenalin
Adrenerga alfablockerare
Adrenerga alfastimulerare
Adrenerga betablockerare
Adrenerga betastimulerare
Adrenerga stimulerare
Adrenerga upptagshämmare
Adrenogenitalt syndrom se Binjurebarkshyperplasi, medfödd
Adrenokortikalt karcinom
Adrenokortikotropiskt hormon
Adrenoleukodystrofi
Aedes
Aequorin
Aeromonas hydrophila
Aerosoler
Afasi
Afasi, primär progressiv
Affekt: sök på Sinnesrörelse
Affektiva störningar
Affektiva störningar, psykotiska
Affektiva symtom
Affärsetik
Afghanistan
Afghanistankonflikt 2001-
Aforismer och ordspråk: sök på Aforismer och ordspråk, principer
Aforismer och ordspråk, principer
Afrika
Afrika söder om Sahara
Afroamerikaner
Agglutinationstester
Aggression
Agorafobi: sök på Torgskräck
Agranulocytos
Aids
Aids se även HIV-infektioner
Aidsdemens
Aidsrelaterade opportunistiska infektioner
Aidsserodiagnostik
Aidsvacciner
Akacia
Akademier och institut
Akademiska avhandlingar som ämne
Akademiska medicinska centrum: sök på Medicinska institut
Akarbos
Akatisi, läkemedelsframkallad
Akillessena: sök på Hälsena
Akondroplasi
Akridinorange
Akromegali
Akromioklavikularled
Akrylamid
Akrylamider
Akrylater
Akrylhartser
Akrylresiner: sök på Akrylhartser
Aktinomykos: sök på Strålsvampsjuka
Aktinomykos, cervikofacial: sök på Strålsvampsjuka, hals-ansikte
Aktionspotentialer
Aktiv dödshjälp: sök på Dödshjälp, aktiv
Aktiverat protein C-resistens
Aktivitetscykler
Akupressur
Akupunktur
Akupunkturanalgesi: sök på Smärtlindring med akupunktur
Akupunkturbehandling
Akustikusneurinom
Akustisk stimulering
Akut buk
Akut koronarsyndrom
Akut lungskada
Akut njurskada
Akut omhändertagande
Akut psykiatrisk vård
Akut sjukdom
Akuta situationer
Akutfasreaktion
Akutmedicin
Akutmottagning
Akutremisslappar
Akutsjukvård
Akutsjukvård, kommunikationssystem: sök på Kommunikationssystem inom akutsjukvård
Alanintransaminas
Albanien
Albendazol
Albinism
Albinism, okulokutan
Albuminer
Albuminuri
Aldehyddehydrogenas
Aldosteron
Aldosteronblockerare
Alendronat
Alfa 1-antitrypsin
Alfa 1-antitrypsinbrist
Alfa-2-adrenerga receptorer
Alfa-interferon
Alfa-MSH
Alfafetoproteiner
Alfalfa: sök på Medicago sativa
Alfapapillomvirus
Alfavirusinfektioner
Alger
Algoritmer
Alimemazin se Trimeprazin
Alkaliskt fosfatas
Alkaptonuri
Alkemi
Alkoholcirros
Alkoholer
Alkoholförgiftning
Alkoholhaltiga drycker
Alkoholism
Alkoholism, medel mot
Alkoholkonsumtion
Alkoholmissbruk
Alkylerande cellgifter
Alleler
Allergener
Allergi och immunologi
Allergi se Överkänslighet
Allergisk chock
Allmän opinion
Allmän sjukförsäkring
Allmänkirurgi
Allmänläkare
Allmänläkare: sök på Familjeläkare
Allmänmedicin
Allmänmedicin: sök på Familjemedicin
Allmänna dagliga livsfunktioner: sök på ADL
Allmänna försiktighetsåtgärder
Allopurinol
Allotransplantation
Allylamin
Aloe
Alopecia: sök på Håravfall
Alprostadil
Alternaria
Alternativ till djurförsök
Alternativ- och komplementärmedicin
Alternativa sjukförsäkringssystem
Altruism
Aluminium
Alveolit, exogen allergisk
Alzheimers sjukdom
Alzheimervacciner
Amantadin
Amblyopi
Ambulanser
Ambulansflyg
Ambulanspersonal
Ambulant blodtrycksmätning
Ambulant patientövervakning
Amdinocillinpivoxil
Amenorré: sök på Menstruation, utebliven
American Dental Association
Amfetamin
Amfetaminer
Amfetaminmissbruk
Amfotericin B
Aminer
Aminoglykosider
Aminosalicylsyror
Aminosyrasekvens
Aminosyror
Aminosyror, grenade
Amiodaron
Amitriptylin
Amlodipin
Ammoniakföreningar
Amnesi: sök på Minnesförlust
Amnesty International
Amning
Amningssvårigheter
Amniocentes: sök på Fostervattenprov
Amnion
Amnionvätska: sök på Fostervatten
Amoebiasis: sök på Amöbainfektion
Amoxicillin
Amoxicillin-kalium-klavulansyrakombination
Ampicillin
Ampicillinresistens
Amplatzer slutningsanordning
Amputation
Amputation, traumatisk
Amylaser
Amylnitrit
Amyloid
Amyloid beta-peptider
Amyloid beta-protein: sök på Amyloid beta-peptider
Amyloid-betaproteinprekursor
Amyloidneuropatier
Amyloidos
Amyloidplack
Amyotrofisk lateralskleros
Amöbainfektion
Anabola medel
Anabola steroider
Anafylaxi: sök på Allergisk chock
Analatresi
Analfabetism se Utbildningsnivå
Analfissur
Analgesi: sök på Smärtlindring
Analgesi, epidural: sök på Smärtlindring, epidural
Analgesi, obstetrisk: sök på Smärtlindring vid förlossning
Analgesi, patientkontrollerad: sök på Smärtlindring, patientstyrd
Analgetika: sök på Smärtstillande medel
Analgetika, icke-narkotiska: sök på Smärtstillande medel, icke-narkotiska
Analgetika, opioid-: sök på Smärtstillande medel, opioider
Analsjukdomar
Analtumörer: sök på Tumörer i ändtarmsöppningen
Analys av läkemedelsförskrivning och -användning
Analys av utrustningsfel
Analytisk kemi, tekniker
Anamnes
Anaplasmaceaeinfektioner
Anastomos, kirurgisk
Anatomi
Anatomisk avbildning
Anatomiska modeller
Ancrod
Andetagsvolym
Andning
Andning, konstgjord
Andningsfunktionstester
Andningsgymnastik
Andningsljud
Andningsmekanik
Andningsprov
Andningsstillestånd
Andningsstörningar
Andningssvikt
Andningssystemet
Andningsvård
Andnöd
Andnödssyndrom hos nyfödda
Andnödssyndrom hos vuxna
Andra världskriget
Androgenantagonister: sök på Androgenblockerare
Androgenblockerare
Androgener
Androgener, syntetiska
Androgenreceptorer
Andrologi
Androstadiener
Androstendion
Anekdoter, principer
Anemi: sök på Blodbrist
Anemi hos nyfödda
Anemi, aplastisk
Anemi, dyserytropoetisk, medfödd: sök på Anemi, dyserytropoietisk, medfödd
Anemi, dyserytropoietisk, medfödd
Anemi, hemolytisk
Anemi, hypokrom
Anemi, makrocytär
Anemi, medel mot
Anemi, megaloblast-: sök på Megaloblastanemi
Anemi, perniciös
Anemi, sicklecells-: sök på Sicklecellanemi
Anestesi
Anestesi i slutet system
Anestesi, allmän: sök på Generell anestesi
Anestesi, epidural: sök på Epiduralbedövning
Anestesi, inhalations-: sök på Inhalationsanestesi
Anestesi, intravenös
Anestesi, lednings-: sök på Ledningsanestesi
Anestesi, lokal: sök på Lokalbedövning
Anestesi, obstetrisk: sök på Bedövning vid förlossning
Anestesi, spinal: sök på Ryggbedövning
Anestesiavdelning: sök på Anestesiavdelningar
Anestesiavdelningar
Anestesiologi
Anestetika, allmän-: sök på Narkosmedel
Anestetika, inhalations-: sök på Inhalationsanestetika
Anestetika, intravenösa
Anestetika, lokal-: sök på Lokalbedövningsmedel
Anestetiska adjuvantia
Aneurysm: sök på Artärbråck
Aneurysm, brustet
Aneurysm, dissekerande
Aneurysm, falskt
Aneurysm, infekterat
Anfall
Angelmans syndrom
Angina pectoris: sök på Kärlkramp
Angina, instabil
Angiofibrom
Angiogenesfaktor
Angiogeneshämmare
Angiogenesinducerare
Angiografi: sök på Kärlröntgen
Angiografi, digital subtraktions-: sök på Digital subtraktionsangiografi
Angiokardiografi
Angioneurotiskt ödem: sök på Angioödem
Angioplastik
Angioplastik, ballong-: sök på Ballongvidgning av kärl
Angioplastik, laser-: sök på Laserangioplastik
Angioplastik, transluminal, perkutan koronar-: sök på Ballongvidgning av kranskärl
Angioskopi
Angiotensin II
Angiotensin II-typ 1-receptorblockerare
Angiotensin-typ 2-receptor
Angiotensinogen
Angiotensinreceptorblockerare
Angiotensinreceptorer
Angioödem
Angioödem, ärftliga
Angola
Anilider
Ankel-brakial index
Ankelskador: sök på Fotledsskador
Ankor
Anlag
Anlagstester
Annonsering: sök på Annonsering, principer
Annonsering, principer
Anonyma alkoholister
Anonyma kärnreceptorer
Anonymitet och pseudonymer
Anorexia nervosa
Anosmi: sök på Luktstörningar
Anoxemi: sök på Syrebrist i blodet
Anoxi: sök på Syrebrist
Anpassning, biologisk
Anpassning, fysiologisk
Anpassning, okulär: sök på Ögonadaptation
Anpassning, psykologisk
Ansikte
Ansiktsben
Ansiktsblindhet
Ansiktsdermatoser
Ansiktsförlamning
Ansiktsrodnad
Ansiktsskador
Ansiktssmärta
Ansiktstransplantation
Ansiktstumörer
Ansiktsuttryck
Ansiktsutveckling
Anslagsfördelning
Ansträngning: sök på Energiförbrukning
Ansträngningsinkontinens
Anställning
Ansvar, juridiskt
Ansvarsförsäkring
Ansvarsnämnden
Ansvarsnämndsreferat
Ansvarsärenden i övrigt
Antabus se Disulfiram
Antacida: sök på Syrabindande medel
Antagningskrav för utbildning
Antarktis
Anti-HIV-medel
Anti-idiotypiska antikroppar
Antiallergiska medel
Antiarytmika
Antiastmatiska medel
Antibakteriella medel
Antibiotika: sök på Antibakteriella medel
Antibiotika mot svamp
Antibiotika, aminoglykosid
Antibiotika, antisvamp-: sök på Antibiotika mot svamp
Antibiotika, kombinerade
Antibiotika, laktam
Antibiotika, makrolid
Antibiotika, peptid-: sök på Peptidantibiotika
Antibiotika, tetracyklin
Antibiotikaprofylax
Antidepressiva medel
Antidepressiva medel, andrageneration
Antidepressiva medel, tricykliska
Antidiabetika: sök på Hypoglykemiska medel
Antidiarroika
Antidoter: sök på Motgifter
Antiemetika
Antiepileptika se Antikonvulsiva medel
Antifibrinolytika
Antigen-antikroppskomplex
Antigener, CD: sök på CD-antigener
Antigener, CD4-: sök på CD4-antigener
Antigener, svamp-: sök på Svampantigener
Antigener, tumör-: sök på Tumörantigener
Antigenpresenterande celler
Antihypertensiva medel: sök på Blodtryckssänkande medel
Antiinfektiva medel
Antiinfektiva medel, fluorokinolon
Antiinfektiva medel, kinolon
Antiinfektiva medel, lokala
Antiinflammatoriska medel
Antiinflammatoriska medel, icke-steroida
Antiinflammatoriska medel, steroida
Antikarcinogena medel
Antikoagulantia: sök på Blodförtunningsmedel
Antikolesterolemimedel: sök på Kolesterolsänkande medel
Antikolinergiska medel se Parasympatikusblockerare
Antikonception: sök på Födelsekontroll
Antikonception, immunologisk: sök på Födelsekontroll, immunologisk
Antikonceptionsbeteende: sök på Kontraceptivt beteende
Antikonceptionsmedel, kemiska: sök på Preventivmedel, kemiska
Antikonceptionsmedel, kemiska, för kvinnor: sök på Preventivmedel, kemiska, för kvinnor
Antikonceptionsmedel, mekaniska: sök på Barriärpreventivmedel
Antikonceptionsmedel, mekaniska för män: sök på Preventivmedel för män
Antikonceptionsmedel, perorala: sök på P-piller
Antikonceptionsmedel, perorala hormonella: sök på P-piller, hormonella
Antikonceptionsmedel, perorala, kombinerade: sök på P-piller, kombinerade
Antikonceptionsmedel, postkoitala: sök på P-piller, postkoitala
Antikonvulsiva medel
Antikroppar
Antikroppar mot svamp: sök på Svampantikroppar
Antikroppar, anti-idiotypiska: sök på Anti-idiotypiska antikroppar
Antikroppar, antineutrofila cytoplasma-: sök på Antineutrofila cytoplasmaantikroppar
Antikroppar, antinukleära: sök på Antinukleära antikroppar
Antikroppar, bakteriella: sök på Bakteriella antikroppar
Antikroppar, monoklonala: sök på Monoklonala antikroppar
Antikroppar, virala: sök på Virusantikroppar
Antikroppsbildning
Antikroppsspecificitet
Antilipemimedel: sök på Lipidsänkande medel
Antimagsårsmedel: sök på Magsårsmedel
Antimalariamedel
Antimetaboliter vid cancerterapi
Antimikrobiella katjoniska peptider
Antimonnatriumglukonat
Antineoplastika: sök på Cellgifter
Antineoplastika, kombinerade: sök på Kombinationsterapi med cellgifter
Antineutrofila cytoplasmaantikroppar
Antinukleära antikroppar
Antioxidanter
Antiparkinsonmedel
Antiperspiranter
Antipsykosmedel
Antipsykosmedel, butyrofenon
Antiretovirala medel
Antiretrovirusterapi, aggressiv
Antireumatiska medel
Antisens-DNA
Antisens-oligonukleotider
Antisenselement (Genetik)
Antiseptik
Antisocial personlighetsstörning
Antisvampmedel: sök på Svampmedel
Antitrombin III
Antitrombiner
Antituberkulosmedel
Antityreoideamedel: sök på Tyreostatika
Antiveniner: sök på Ormserum
Antivirala medel
Antracener
Antropologi
Antropologi, kultur-: sök på Kulturantropologi
Antropometri
Antroposofi
Antrum pyloricum
Anuri: sök på Upphävd urinutsöndring
Anus: sök på Ändtarmsöppning
Användare-datorgränssnitt
Användningsgenomgång
Aorta, bröst-: sök på Bröstaorta
Aorta, buk-: sök på Bukaorta
Aortaaneurysm: sök på Aortabråck
Aortaaneurysm, buk-: sök på Aortabråck, buk
Aortaaneurysm, torakalt: sök på Aortabråck, bröst
Aortabristning
Aortabråck
Aortabråck, bröst
Aortabråck, buk
Aortaförträngning
Aortainflammation
Aortaklaff
Aortaklaffinsufficiens
Aortaklaffstenos: sök på Aortaklafförträngning
Aortaklafförträngning
Aortakoarktation: sök på Aortaförträngning
Aortaruptur: sök på Aortabristning
Aortasjukdomar
Aortit: sök på Aortainflammation
APACHE: sök på APACHE-skala
APACHE-skala
Apati
APC-gener
Apgar-poäng: sök på Apgarpoäng
Apgarpoäng
Apkoppsvirus
Apné: sök på Andningsstillestånd
Apolipoprotein A-I
Apolipoprotein E4
Apolipoproteiner
Apolipoproteiner A
Apolipoproteiner B
Apolipoproteiner E
Apomorfin
Apoptos
Apotek
Apotekare
Apotekare/farmaceuter: sök på Apotekare
Apotekslagstiftning
Apoteksservice
Apotekstjänster
Appendektomi: sök på Blindtarmsoperation
Appendicit: sök på Blindtarmsinflammation
Appendix: sök på Blindtarmsbihang
Aptit
Aptitdämpande medel
Aptithämmande medel: sök på Aptitdämpande medel
Aptitlöshet
Aptitreglering
Aptitstimulerande medel
Aptitstörningar se Ätstörningar
Araber
Arabien
Arabisk medicin
Arabvärlden
Arachis hypogaea
Arakidonatlipoxigenaser
Arakidonsyralipoxygenaser: sök på Arakidonatlipoxigenaser
Arbetarskydd
Arbete
Arbetets effekt på hälsotal
Arbetets utförande: sök på Arbetsprestation
Arbetsansökan
Arbetsbelastning
Arbetsbeskrivning
Arbetsflöde
Arbetsförmåga, bedömning av: sök på Arbetsförmågebedömning
Arbetsförmågebedömning
Arbetsgivarens hälso- och sjukvårdskostnader
Arbetslöshet
Arbetsmarknadsåtgärder för funktionshindrade
Arbetsmedicin se Yrkesmedicin
Arbetsolyckor
Arbetsplats
Arbetsprestation
Arbetsprestationsbedömning
Arbetsprov
Arbetsskadeförsäkring se Yrkesskadeersättning
Arbetstagaråligganden
Arbetsterapi
Arbetstillfredsställelse
Arginin
Argininvasopressin
Arkeologi
Arkitektur
Arkiv
Arktis
Arkuatuskärna
Arkuatuskärnan: sök på Arkuatuskärna
Arm
Armartär
Armbåge
Armbågsben
Armbågsled
Armhåla
Armhåleven
Armplexus
Armskador
Arnold-Chiari-missbildning: sök på Arnold-Chiaris missbildning
Arnold-Chiaris missbildning
Aromatas
Aromatashämmare
Aromaterapi
Arrestiner
Arsenik
Arsenikföreningar
Artemisia: sök på Malört
Artemisiner
Arteria mesenterica superior-syndrom
Arteriella ocklusionssjukdomar: sök på Pulsåderförträngning
Arterioskleros
Arteriovenös fistel
Arteriovenös shunt, kirurgisk
Arteriovenösa missbildningar
Arterit: sök på Artärinflammation
Artificiell genfusion
Artificiell intelligens
Artificiella organ: sök på Konstgjorda organ
Artralgi: sök på Ledvärk
Artrit: sök på Ledinflammation
Artrit, infektiös
Artrit, juvenil reumatoid
Artrit, reaktiv
Artrit, reumatoid: sök på Ledgångsreumatism
Artroplastik
Artros
Artroskopi
Artsspecificitet
Artärbråck
Artärer: sök på Pulsådror
Artärinflammation
Arvicolinae
Arvoden och avgifter
Arvoden och avgifter se även Löner och förmåner
Arytmi: sök på Hjärtrytmrubbningar
Arytmi, sinus-: sök på Sinusarytmi
Arytmogen dysplasi i högra hjärtkammare
Asbest
Asbestos
Ascariasis: sök på Spolmaskinfektion
Ascaris lumbricoides
Ascites: sök på Vätska i buken
Ascitesvätska
Aseptik
Asfyxi: sök på Kvävning
Asfyxi, neonatal
Asien
Askorbinsyra: sök på C-vitamin
Asparaginas
Aspartam
Aspartataminotransferaser
Aspergers syndrom
Aspergillos
Aspirationspneumoni
Aspirin: sök på Acetylsalicylsyra
Assimilation
Assisterad cirkulation
Astacoidea
Astigmatism
Astma
Astma, ansträngningsutlöst
Astrocyter
Astrocytom
Astrologi
Astronauter
Asymtomatiska infektioner
AT- och FV-block/ST-tjänst
AT- och ST-block/ST-tjänst: sök på AT- och FV-block/ST-tjänst
Ataxia telangiektasia
Atelektas: sök på Lungkollaps
Atelinae
Atenolol
Aterektomi
Ateroskleros
Atetos
Atlantoaxialled
Atlaser: sök på Atlaser, principer
Atlaser, principer
Atopisk överkänslighet se Överkänslighet, omedelbar
Atrioventrikulär block
Atropin
Attityd: sök på Attityder
Attityd hos hälsovårdspersonal: sök på Attityder hos hälsovårdspersonal
Attityd till datorer: sök på Attityder till datorer
Attityd till döden: sök på Attityder till döden
Attityd till hälsa: sök på Attityder till hälsa
Attityder
Attityder hos hälsovårdspersonal
Attityder till datorer
Attityder till döden
Attityder till hälsa
Audiologi
Audiometri: sök på Hörselmätning
Audiovisuella hjälpmedel
Auditiva hjärnstamimplantat
Auditiva hjärnstamimplantation
Audivisuella hjälpmedel: sök på Audiovisuella hjälpmedel
Auktoritarism
Auramigrän
Auranofin
Auskultation: sök på Ljudavlyssning
Australien
Autism
Autism, infantil: sök på Autism
Autoanalys
Autoantigener
Autoantikroppar
Autobiografi: sök på Självbiografi, principer
Autoimmuna nervsjukdomar
Autoimmuna sjukdomar
Autoimmunitet
Automatisering
Automatisk databehandling: sök på ADB
Autonom nerv, blockad av: sök på Autonom nervblockad
Autonom nervblockad
Autonoma banor: sök på Autonoma nervbanor
Autonoma nervbanor
Autonoma nervsystemet
Autonoma nervsystemets sjukdomar
Autopsi se Obduktion
Autoradiografi
Autotransfusion
Autotransplantation
Avbetingning, psykologisk
Avel: sök på Uppfödning
Avena sativa
Avfall
Avfallshantering
Avföring
Avföringsinkontinens
Avhandlingar, akademiska: sök på Akademiska avhandlingar som ämne
Avinstitutionalisering
Avkoppling
Avloppsdränering
Avloppsvatten
Avmagring
Avsikt
Avslappningstekniker: sök på Avslappningsterapi
Avslappningsterapi
Avslöjande
Avtalsrörelse se Löner och förmåner och/eller Fackföreningar
Axelled se Skulderled
Axill: sök på Armhåla
Axon: sök på Nervcellsutskott
Ayurvedisk medicin
Azatioprin
Azetidiner
Azitromycin
Azoföreningar