Databasinformation

* bibliografisk databas

* språket är svenska

* ger referenser till drygt 39 000 artiklar

* innehåller alla typer av artiklar och notiser i Läkartidningen från och med 1990, dock ej platsannonser, övrig annonsering, offentliga underrättelser och meddelanden. Artiklarna finns i fulltext från och med år 1996.

* indexerad med hjälp av MeSH-termer (medical subject headings) i svensk översättning som Karolinska institutets bibliotek ansvarar för. Ett specifikt ämnesord, om sådant finns, har fått företräde framför ett allmänt. Artiklar om missbruk kan således finnas under ett flertal ämnesord: Alkoholism, Alkoholmissbruk, Drogmissbruk, intravenöst, Haschmissbruk, Heroinberoende, Narkotikamissbruk, Amfetamin, Kokain etc. Ett varierande antal ämnesord tillkommer årligen, och ett mindre antal ändras eller försvinner. MeSH är en tesaurus, dvs en begreppssamling, som är skapad av National Library of Medicine, Bethesda, Maryland, USA. Den ligger till grund för indexering i ett flertal databaser, t ex Medline och SveMed+.

* Läkartidningens register finns också i en tryckt version för årgångarna 1904-1999.