Artikelserier i LäkartidningenAktuell grundforskning
Aktuell grundvetenskap
Aktuell krönika
Aktuell utlandskrönika
Akutsjukvård
Ansvarsnämndsreferat 1990
Ansvarsnämndsreferat 1991
Ansvarsnämndsreferat 1992
Ansvarsnämndsreferat 1993
Ansvarsnämndsreferat 1994
Ansvarsnämndsreferat 1995
Ansvarsnämndsreferat 1996
Ansvarsnämndsreferat 1997
Ansvarsnämndsreferat 1998
Ansvarsnämndsreferat 1999
Ansvarsnämndsreferat 2000
Ansvarsnämndsreferat 2001
Ansvarsnämndsreferat 2002
Ansvarsnämndsreferat 2003
Ansvarsnämndsreferat 2004
Ansvarsnämndsreferat 2005
Ansvarsnämndsreferat 2006
Ansvarsnämndsreferat 2007
Ansvarsnämndsreferat 2008
Ansvarsnämndsreferat 2009
Ansvarsnämndsreferat 2010
Ansvarsnämndsreferat 2011
Antisociala barn - arv eller miljö?
Arbetsmiljö
Artros
Att vara doktor
Att vara doktor/novell
Datorverktyg i vardagen
Den äldre patienten
Diabetes
Doktorn och datorn
Dykmedicin
Epilepsi
Estoniakatastrofen
Etik i ledning, organisation och administration
Etiskt samtal
Evidensbaserad medicin
Fall från Patientförsäkringen
Fallet Catrine da Costa
Folkhälsa
Fosterdiagnostik
Fostermedicin
Framtidens läkare
Förebilder
Genetisk populationsscreening
Genusperspektiv
Gliaceller
Global hälsa
Handdatorer
Hypotermi
Hälso- och sjuklinge läns landsting
Hälsoekonomi
Inlägg utifrån
Inspirationskällan
Intimkirurgi
Jourens eklut
Klinisk forskning
Klinisk läkemedelsutveckling
Kollega i världen
Kranskärl
Kvinnor i vitt - om kvinnliga läkare i slutet av årtusendet
Lungcancer
Läkaren en edsvuren man?
Läkarna och tidsandan 1930-1950
Läkartidningen 100 år
Läkarutbildning i förändring
Läkemedel
Läkemedelsfrågan
Läkemedelsmekanismer
Medfödda hjärtfel
Medicin, journalistik och etik
Medicinens ABC
Medicinens språk
Medicinens språk (1990-1995)
Medicinhistorisk paus
Medicinsk etik i fickformat
Medicinsk konstpaus
Medicinsk kontrovers
Medicinsk utbildning
Medicinskt bokslut
Motion som medicin
Månadens nordiska artikel
Mångkulturell vård
Människan i rörelse
Nya infektioner
Nya läkemedel vid reumatiska sjukdomar
Nya medier
Omprövningen
Palliativ medicin
Patientsäkerhet
Patientsäkerhet/misstag i vården
Porfyri
Prioritering i praktiken
Prostatacancer
På säkra sidan
rec
Rehabilitering
Serotonin och känslor
Sjukvårdens storkonsumenter
Slaganfall/stroke
Smärta
Special millenniemålen för hälsa
Special: Hjärtstopp
Special: Kompartmentsyndrom
Special: Läkemedel
Special: Läkemedelsförskrivning
Special: OS 2012
Special: Rotavirus
Special: Sepsis
Special: Sexuell smitta mellan män
Special: Skallskador
Special: Tarmfloran
Special: Tarmischemi
Spelberoende
Stressrelaterad ohälsa
Svårförståeliga sjukdomar
Tema affektiva syndrom
Tema allmänmedicin
Tema andrologi
Tema arteriell kärlkirurgi
Tema barnvaccinationer
Tema behandling av fetma
Tema de nya överlevarna
Tema demens
Tema diabetes typ 2
Tema diastolisk hjärtsvikt
Tema förhöjda levervärden
Tema hjärnan i bild
Tema hjärtat i bild
Tema huvudvärk
Tema immunologisk leversjukdom
Tema immunterapi vid astma/allergi
Tema KOL
Tema kronisk tarminflammation
Tema livsstil och hälsa
Tema livsstil och hälsa: hjärta-kärl
Tema livsstil och psykisk ohälsa
Tema medicinsk etik
Tema medicinskt lärande
Tema miljö och hälsa
Tema mäns våld mot kvinnor
Tema neuropatisk smärta
Tema onkologiska läkemedel
Tema ortopediska operationer
Tema osteoporos
Tema patientsäkerhet
Tema perkutana hjärtinterventioner
Tema prostatacancer
Tema psykoterapi
Tema riskbruk, missbruk, beroende
Tema rörelsesjukdomar hos barn
Tema sexuellt överförda infektioner
Tema smärta och livskvalitet
Tema spinalskador
Tema tobak
Tema transplantation
Tema trauma
Tema ungdomshälsa
Tema yrsel
Tema ångestsjukdomar
Trafik
Trauma
Ultraljud
Uppdaterat
Vaccinationer - till störst gagn för individ eller för samhälle?
Vaskuliter
Verktyg för klinisk forskning
Vetenskaplig publicering
Vetenskapsteori
Vision 2000
Visioner i primärvården
Ögon
Ögonblick ur vårdens vardag
Övervikt
Övervikt och kvinnlig reproduktion