Författare: Holm Björn, Wiig Monica

Titel: ABC om handinfektioner (serie: Medicinens ABC) 2010 nr 48 sid 3056-9

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Artikeln i webbversion
Sid 3056
Sid 3057
Sid 3058
Sid 3059
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Bakteriella infektioner
HandSök liknande artiklar