Författare: Andersson Nicolina, Andersson Ruslana, Bergenzaun Per, Ekelund Ulf

Titel: ABC om akut gastrointestinal blödning (serie: Medicinens ABC) 2010 nr 5 sid 263-6

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Fullständig referenslista
Artikeln i pdf-format
Artikeln i webbversion
Sid 263
Sid 264
Sid 265
Sid 266
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Blödning i mag-tarmkanal
Kliniska riktlinjer som ämne
Livshotande sjukdom

Sök liknande artiklar

Referenser:
1.Palmer, K.R., Non-variceal upper gastrointenstinal haemorrhage: guidelines. Gut, 2002. 51: p. iv1-iv6.
2.Ernst, A., et al., Usefulness of the blood urea nitrogen/creatinine ration in gastrointenstinal bleeding. American Journal of Emergency Medicine, 1999. 17(1 ): p. 70-72.
3.Stael von Holstein, C., Blödande ulkus. 2003: Astra Zeneca Sverige AB.
4.ASGE Standards of Practice Committee, The role of endoscopy in the patient with lower-GI bleeding. Gastrointestinal Endoscopy, 2005. 62(5 ): p. 656-660.
5.ASGE Standards of Practice Committee, The role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage. Gastrointestinal Endoscopy, 2005. 62(5): p. 651-655.
6.ASGE Standards of Practice Committee, An Annotated Algorithmic Approach To Acute Lower Gastrointenstinal Bleeding. Gastrointestinal Endoscopy, 2001. 53(7 ): p. 859-863.
7.Manning-Dimmit, L.L., S.G. Dimmit, and G.R. Wilson, Diagnosis of Gastrointenstinal Bleeding in Adults. Am Fam Physician, 2005. 71: p. 1339-1346.
8.Thabut, D. and B. Bernard-Chabert, Management of acute bleeding from portal hypertension. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 2007. 21(1 ): p. 19-29.
9.ASGE Standards of Practice Committee, An Annotated Algorithmic Approach To Upper Gastrointenstinal Bleeding. Gastrointestinal Endoscopy, 2001. 53(7): p. 853-858.
10.American College of Surgeons Committee on Trauma, Advanced Trauma Life Support For Doctors, Chapter 3 Shock. Seventh ed. 2004, Chicago: American College of Surgeons Committee on Trauma.
11.Riddez, L. and R. Hahn, Okontrollerad blödning förvärras av intravenös vätsketillförsel. Läkartidningen, 1999. 96(37 ): p. 3893-3894.
12.Svensk förening för Gastroenterologi och Gastrointenstinal Endoskopi, Esofagusvaricer, behandlingsprogram år 2000. Läkartidningen, 1996. 38: p. 3253-3256.
13.Henneman, P.L., Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice; Chapter 23 - Gastrointestinal Bleeding. 6 ed. 2006, Philadelphia: Mosby Inc.
14.Henriksen Peter A, P.K., Boon A Nick, Management of upper gastrointestinal haemorrhage complicating dual anti-platelet therapy. Q J Med, 2008(101): p. 261-267.
15.Gralnek, I.M., Management of Acute Bleeding from a Peptic Ulcer. N Eng J Med, 2008(358): p. 928-937.
16.American College of Cardiology Foundation Task Force, ACCF/ACG/AHA 2008 Expert Consensus Document on Reducing the Gastrointestinal Risks of Antiplatelet Therapy and NSAID Use. Journal of the American College of Cardiology, 2008. 52(18).
17Ljundahl M, Arterial embolisation in management of massive bleeding from gastric and duodenal ulcers. Eur J Surg 2002. 168(7): p.384-90.
18Stanley AJ, Outpatient management of patients with low-risk upper-gastrointestinal haemorrhage: multicentre validation and prospective evaluation. Lancet 2009 373(9657): p 42-7.
19Blatchford O, A Risk Score to predict need for treatment for upper gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000. 356(9238): p. 1318-21.