Författare: Bentley Louise, Fridén Jan

Titel: ABC om frakturer i fingrar och metakarpalben (serie: Medicinens ABC) 2009 nr 13 sid 936-41

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Artikeln i webbversion
Sid 936
Sid 937
Sid 938
Sid 939
Sid 940
Sid 941
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Fingerskador
Benbrott
Metakarpalben
Idrottsskador
Behandlingsresultat
Frakturfixering
VåldSök liknande artiklar