Författare: Olsen Helga Haugom, Sköld Magnus

Titel: ABC om pleuravätska (serie: Medicinens ABC) 2007 nr 20 sid 1604-8

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 1604
Sid 1605
Sid 1606
Sid 1607
Sid 1608
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Vätska i lungsäcken
Lungsäcksinflammation
Kliniska riktlinjer som ämneSök liknande artiklar