Författare: Petersson Anders, Fagerholm Per

Titel: ABC om åldersrelaterad katarakt (serie: Medicinens ABC) 2006 nr 34 sid 2393-5

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 2393
Sid 2394
Sid 2395
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Grå starr
Åldersfaktorer
ÅldrandeSök liknande artiklar