Författare: Khoshnood Ardavan

Titel: Utrusta polisen med defibrillatorer 2006 nr 28 sid 2164

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 2164
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Hjärt-lungräddning
Defibrillatorer
PolisSök liknande artiklar


 

2164