Författare: Islander Gunilla, Jungner Mårten

Titel: ABC om anestesi vid ärftlig perifer muskelsjukdom (serie: Medicinens ABC) 2005 nr 8 sid 566-71

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 566
Sid 567
Sid 568
Sid 569
Sid 570
Sid 571
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Generell anestesi
Muskeldystrofier
Paralyser, familjära periodiska
Inhalationsanestetika
Malign hypertermi
Neuromuskulära depolariserande medel

Sök liknande artiklar