Författare: Mattsson Cecilia, Hägg Erik

Titel: ABC om tyreotoxikos (serie: Medicinens ABC) 2004 nr 42 sid 3249-52

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 3249
Sid 3250
Sid 3251
Sid 3252
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Tyreotoxikos
Sök liknande artiklar