Författare: Ingvarsson Tom, Leden Ido

Titel: ABC om akuta artriter (serie: Medicinens ABC) 2004 nr 36 sid 2724-7

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 2724
Sid 2725
Sid 2726
Sid 2727
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Ledinflammation
Akut sjukdomSök liknande artiklar