Författare: Rousseau Andréas, Sjödin Ingemar

Titel: ABC om konfusion på somatisk vårdavdelning (serie: Medicinens ABC) 2004 nr 26 sid 2270-4

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 2270
Sid 2271
Sid 2272
Sid 2273
Sid 2274
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Förvirringstillstånd
Sjukhuspatienter

Sök liknande artiklar