Författare: Hofvander Yngve

Titel: Omskärelse eller könsstympning - mer än en tvist om ord (kor) 2001 nr 19 sid 2372

Läs/ladda hem artikeln:
Översikt
Artikeln i pdf-format
Sid 2372
Om Läkartidningens fulltext på Internet
Ämnesord:
Manlig omskärelse
Terminologi, principer
Sök liknande artiklar